Publikācijas datums:
LM VDI 2017/6_ESF-3
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
3305.78
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs
Līguma termiņš
22.11.2017.-
14.08.2020.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi Valsts darba inspekcijas amatpersonu un darbinieku apmācības moduļa C tēmas “Tiesu prakse darba aizsardzības un darba tiesību jautājumos” izstrāde un īstenošana