Publikācijas datums:
LM VDI 2017/6_ESF-1
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
5206.61
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Ķemers Business and Law Company”
Līguma termiņš
15.11.2017.-
11.03.2019.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi Valsts darba inspekcijas amatpersonu un darbinieku apmācības moduļa C tēmas “Stresa vadība un konfliktu risināšana” izstrāde un īstenošana