Publikācijas datums:
LM VDI 2017/5_ESF
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
18572
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
ESTRAVEL LATVIA-A/S ESTRAVEL FILIĀLE LATVIJĀ
Līguma termiņš
07.09.2017.-
12.10.2017.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi