Publikācijas datums:
LM VDI 2017/3_ESF
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
34800
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
Personu apvienība SIA “BALTIJAS KONSULTĀCIJAS” un SIA “Konsorts”
Līguma termiņš
28.08.2017.-
līdz
saistību pilnīgai izpildei

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi