Publikācijas datums:
LM VDI 2017/7_ESF
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
41930
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences"
Līguma termiņš
05.02.2018.-
līdz
saistību pilnīgai izpildei

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros noslēgtie līgumi