Publikācijas datums:
LM VDI 2017/8
Līgums noslēgts
Paredzamā līgumcena
6291.97
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
Līguma termiņš
21.11.2017.-20.11.2018.

Valsts darba inspekcijas noslēgto Publisko iepirkumu līgumu saraksts