KUR ATRDODAS VALSTS DARBA INSPEKCIJA?

Valsts darba inspekcijas adrese ir:

Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 38 k-1

Mums var piezvanīt pa tālruni: +371 67186522, “Bite” klientiem izdevīgāk zvanīt uz pa šo tālruni: +371 24777997

Mums var rakstīt uz e-pastu: vdi@vdi.gov.lv

Ar mums var sazināties arī sociālajos tīklos: Facebook  - “Valsts darba inspekcija” un Twitter - @darbainspekcija

Valsts darba inspekcijas direktors ir Renārs Lūsis.

 

KAS IR VALSTS DARBA INSPEKCIJA?

Katram cilvēkam savā darba vietā ir jājūtas droši, un darba videi jābūt nekaitīgai. Strādāt var uzsākt tikai tad, kad ir parakstīts darba līgums. Darba devējam darbinieks ir jāapmāca, kā droši strādāt. Darba devējiem un darbiniekiem ir jāpilda darba līgumos noteiktie pienākumi.

Valsts darba inspekcija pārbauda to, vai darba vietās tiek ievēroti likumi un noteikumi, Piemēram, vai darbiniekiem ir darba līgumi, vai darba vide ir droša un veselībai nekaitīga.

 

Mūsu darbinieki rūpējās par to, lai cilvēki zinātu un saprastu, kāpēc ir svarīgi strādāt droši.

Mēs palīdzam cilvēkiem uzzināt un saprast savas darba tiesības, Piemēram, to, ka katram darbiniekam pienākas atvaļinājums un pusdienu pārtraukums.

Valsts darba inspekciju pārrauga Labklājības ministrs.