Datums 1. oktobris, 2020
Laiks14.00–16.00
Vieta Tiešsaiste

PIETEIKTIES: Atvērt

RSU Darba drošības un vides veselības institūts, sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Vidzemes universitāti, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts pētījumu programmas projekta “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” apakšgrupas “Pārmaiņas darba tirgū un nodarbinātības struktūrās, jaunā loģika sociālo pakalpojumu sniegšanā” (projekta identifikācijas Nr. VPP-COVID-2020/1-0013) ietvaros veic pētījumu par pārmaiņām nodarbinātībā.

Zinātnieku grupa analizēs pārmaiņas nodarbinātībā, it īpaši tajos aspektos, kurus ierobežojumi un pāriešana uz attālināto darbu ir ietekmējusi visvairāk. Pētnieki analizēs situāciju gan no darba ņēmēja, gan no darba devēja skatupunkta un sagatavos ziņojumu par dažādu sociāli demogrāfisko grupu darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējām COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā.

Pētījuma mērķis ir, analizējot iegūtos datus, izstrādāt novērtējumu veiktajiem pasākumiem un sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām rīcībpolitikā un normatīvajos aktos, lai veicinātu nodarbinātību un drošu darba vidi (tostarp attālinātā darbā). Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm pieejama šeit.

 

Semināra norises laiks un vieta:

2020. gada 1. oktobris, plkst. 14.00 - 16.00. Šī diskusija plānota primāri darba devējiem (un to pārstāvjiem) no Rīgas un Pierīgas reģiona mazajiem uzņēmumiem.

Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu

Pieteikšanās: http://stradavesels.lv/kalendars/event-5109/pieteikties/

 

Informācijai: Tālrunis: 28638737; e–pasts:  linda.paegle@rsu.lv

Dalībnieku skaits fokusgrupas diskusijā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Diskusijas dalībnieki tiks izvēlēti, lai aptvertu plašāku reģionu un darbības nozaru pārklājumu.

Ja tiks pārsniegts dalībnieku skaits, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk un kuru darbības nozare vai reģions jau ir pārstāvēts.

Informējam, ka tiešsaistes seminārs tiks ierakstīts, bet iegūtie dati tiks izmantoti tikai anonīmi un apkopotā veidā.

Datums 1. oktobris, 2020
Laiks14.00–16.00
Vieta Tiešsaiste