Jaunumi
Buvnieciba logo

10. maijā Valsts darba inspekcija uzsāk ikgadējās tematiskās pārbaudes būvniecības nozares uzņēmumos. Pārbaužu mērķis ir novērst smagus un letālus nelaimes gadījumus darbā, kā arī veicināt darba aizsardzības prasību ievērošanu būvobjektos.

Valsts darba inspekcijas inspektori īpaši pievērsīs uzmanību darbam augstumā, tai skaitā darbiem uz jumtiem, uz sastatnēm, bīstamu vietu norobežošanai, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanai, u.c. būtiskām darba aizsardzības prasībām.

Valsts darba inspekcijas amatpersonām ir tiesības apturēt bīstamus objektus.


Valsts darba inspekcijas mājaslapā ir pieejama paškontroles veidlapa, kas ļauj pārliecināties, vai būvobjektā tiek ievērotas svarīgākās normatīvo aktu prasības darba aizsardzības jomā: https://www.vdi.gov.lv/lv/paskontroles-riki.

 

Tāpat atgādinām, ka būvniecības uzņēmumi darba vides riska novērtēšanai var izmantot interaktīvo darba vides riska novērtēšanas rīku OiRA (https://www.vdi.gov.lv/lv/oira), kas ir piemērots trīs dažādu veidu būvdarbiem:

 

Valsts darba inspekcija aicina – negaidi inspektoru, pārliecinies pats, ka darba aizsardzības prasības būvobjektā tiek ievērotas!