ESF projekts

No visiem valstī reģistrētajiem nelaimes gadījumiem darba vietās lielākā daļa jeb 19% 2018. gadā notikuši Zemgales reģionā, liecina Valsts darba inspekcijas (VDI) dati. Zemgale ieņem vadošo vietu arī smago un letālo nelaimes gadījumu jomā – to īpatsvars no kopējā nelaimes gadījumu skaita valstī bija attiecīgi 20,7% un 24,1%. 

Lai panāktu plašāku iedzīvotāju izpratni par drošu darba vidi, Valsts darba inspekcija (VDI) kampaņas „Esi drošs, ka darbs ir drošs” ietvaros, sestdien 11. maijā Jelgavā aicina uz izglītojošu pasākumu par darba aizsardzību.

Pasākums notiks pie būvniecības nama „Kurši” Rūpniecības ielā 22A Būves dienu ietvaros, kur no plkst. 10:00-14:00 darbosies informatīva telts. Ikviens interesents varēs piedalīties radošās, izzinošās aktivitātēs par darba aizsardzību. Pasākuma vadīs ētera personība un kampaņas vēstnese Sanda Dejus.

Pasākuma laikā apmeklētāji varēs:

·      Piedalīties virtuālās realitātes spēlē un pārbaudīt zināšanas darba aizsardzībā, virtuāli nokļūstot piecu dažādu nozaru uzņēmumos;

·      Noskatīties izglītojošus video par darba aizsardzību un saņemt informatīvus materiālus;

·      Piedalīties viktorīnās, iegūstot praktiskas balvas;

·      Neformālā gaisotnē konsultēties ar VDI speciālistu un apspriest darba aizsardzības jautājumus savā uzņēmumā.

2018. gadā kopumā Latvijā reģistrēti 2189 nelaimes gadījumi, no tiem 208 - ar smagiem veselības traucējumiem, bet 29 – letāli, liecina VDI dati. Salīdzinot ar 2017. gadu, kopējais reģistrēto nelaimes gadījumu skaits valstī palielinājies par 14,2%. Būtiski atzīmēt, ka letālo nelaimes gadījumu skaits, salīdzinot ar 2017. gadu, pieaudzis vairāk nekā par trešdaļu jeb 38%. Visvairāk nelaimes gadījumu reģistrēts lielajās pilsētās - Liepājā, Daugavpilī, Valmierā un Jelgavā.

"Lielā mērā tieši lauksaimniecības un ražošanas nozaru ekonomiskā aktivitāte Zemgales reģiona novadus ierindo pašu attīstītāko Latvijas novadu vidū. Diemžēl šai pozitīvajai tendencei ir arī ēnas puse, kas atspoguļojas smago un letālo nelaimes gadījumu darba statistikā. Laikā, kad attīstās tehnoloģijas un darba procesi, darba vietām teorētiski būtu jākļūst drošākām. Taču, vērtējot darba vietās gūtās traumas, to pagaidām nevar novērot. Analizējot nelaimes gadījumu cēloņus, jāsecina, ka ļoti bieži ir runa par nepietiekošu darba aizsardzības jautājumu izpratni gan no
darba devēju, gan darbinieku puses. Trīs ceturtdaļas visu smago un letālo nelaimes gadījumu darbā ir saistīti ar organizatoriska rakstura cēloņiem, kas neprasa lielas finanšu investīcijas, bet atbildīgāku darba kultūru uzņēmumos," saka Renārs Lūsis, Valsts darba inspekcijas direktors.

Lai samazinātu nelaimes gadījumu skaitu darba vietās un aicinātu mikro, mazos un vidējos uzņēmumus aktīvi pieteikties bezmaksas atbalstam darba vides sakārtošanai, VDI martā uzsāka plašu sabiedrības izglītošanas kampaņu „Esi drošs, ka darbs ir drošs”.

Ikviens uzņēmums, kurā strādā līdz 249 darbiniekiem un kurš darbojas bīstamajā nozarē, var pieteikties Eiropas Sociālā fonda bezmaksas atbalstam, lai sakārtotu darba vidi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līdz 2023. gada 31. decembrim atbalstu plānots sniegt 4700 uzņēmumiem.

Atbalsts uzņēmumiem tiek sniegts divos veidos  – konsultējot darba devējus, kā arī apmācot darba aizsardzības speciālistus.

Uzņēmumi, kam piešķirts atbalsts konsultācijām, var pieteikties arī atbalstam laboratorisko mērījumu veikšanai līdz 250 eiro apmērā, ja eksperti atzīs to par vajadzīgu. Tas ļaus izmērīt dažādu kaitīgo faktoru iespējamo klātbūtni darba vidē - troksni, vibrāciju, ķīmisko vielu ietekmi u.c., kas ilgtermiņā var būtiski pasliktināt darbinieku veselību un pat izraisīt invaliditāti.

Uzzināt vairāk par atbalsta piešķiršanas noteikumiem var VDI mājaslapā www.vdi.gov.lv, sadaļā “Projekti”-> “ESF” -> apakšsadaļā “Atbalsts darba devējiem”.

VDI pasākumi par darba aizsardzību maijā notiks arī citos Latvijas novados: 18. maijā - Daugavpilī, 25. maijā – Valmierā.