Jaunumi

Laika posmā no 2021.gada jūnija līdz oktobrim visā Eiropā tika veikta Eiropas Darba iestādes organizēta kampaņa "Tiesības visās sezonās".

Valsts darba inspekcija kampaņas ietvaros īstenoja ne tikai darba vietu un darba apstākļu pārbaudes, bet arī veica informatīvas aktivitātes, kā arī citus atbilstības nodrošināšanas pasākumus, lai veicinātu taisnīgus un drošus darba apstākļus sezonas darbiniekiem Latvijā.

 Kampaņas pārbaudes galvenokārt tika orientētas uz sezonas darbu pārbaudēm, kuru mērķis ir mazināt un novērst iespējamos darba tiesību un darba aizsardzības pārkāpumus sezonas darbinieku nodarbināšanā, kā arī atgādināt, ka tiesībām uz taisnīgiem un drošiem darba apstākļiem nav sezonāla rakstura.

Kopumā Valsts darba inspekcija veica 202 tematiskās pārbaudes, lielākoties pārbaudes veiktas šādās nozarēs:

  • ielu tirdzniecība (saldējuma, cukurvates, augļu, dārzeņu, pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība.) -  50;
  • restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi - 25;
  • jauktā lauksaimniecība – 19;
  • izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās - 8;
  • atrakciju un atpūtas parku darbība - 8;
  • citas nozares – kūdras ieguve, transporta palīgdarbības.

Būtiski pārkāpumi, kas saistīti ar vienošanos par darba samaksu, pārtraukumu piešķiršanu un darbinieku nodrošināšanu ar individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem vai citiem būtiskiem riskiem darbinieku drošībai un veselībai netika konstatēti. Uzsāktas 52 administratīvās lietvedības – 56 nelegāli nodarbinātās personas + par 7 personām par darba ņēmēju statusa iegūšanu darba devējs nav iesniedzis ziņas VID.

Netika konstatēta trešo valstu pilsoņu nodarbināšana (konstatēti 15 citu Eiropas valstu pilsoņi).

Atsevišķos gadījumos konstatēti nebūtiski darba likuma un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi – pilnībā neizvērtēti darba vides riska faktori, visi darbinieki pirms darba uzsākšanas nav nosūtīti veikt obligātās veselības pārbaudes un nebūtiskas nepilnības noslēgtajos darba līgumos, kuru novēršami tika izdoti rakstveida rīkojumi.