ESF projekts Jaunumi
logo

Valsts darba inspekcija (VDI)  sadarbībā ar Ekonomikas ministriju piedalīsies izstādē “Comfort home 2020”, kas norisināsies no 2. oktobra līdz 4. oktobrim izstāžu centrā BT 1, Kīpsalas ielā 8, Rīgā. Izstādes laikā Ekonomikas ministrijas stendā “Dzīvo siltāk” VDI aicinās izstādes apmeklētājus pievērst uzmanību darba aizsardzības un darba tiesību prasību ievērošanas nozīmīgumam un sniegs konsultāciju, kā pieteikties bezmaksas atbalstam darba vides sakārtošanai ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros. Projekta atbalsts ietver:

 1. darba vides riska novērtējumu;
 2. darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi;
 3. rekomendācijas darba aizsardzības struktūras izveidošanai;
 4. darba vides faktoru laboratorisko mērījumus veikšanu (līdz 500 EUR apmērā);
 5. darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības:
  • darba aizsardzības speciālista apmācības;
  • uzticības personu apmācības;
  • specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā.

Uz tikšanos izstādē!

 

attēls