ESF projekts Jaunumi
logo

Valsts darba inspekcija tiešsaistes diskusijā aktualizē informatīvo kampaņu “ESI DROŠS, ka darbs ir drošs!”. Kampaņas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu un praktiskās pielietošanas vajadzību un efektivitāti, kā arī piesaistīt bīstamo nozaru uzņēmumus atbalsta saņemšanai ESF projekta ietvaros.

“Uzņēmumiem un nodarbinātajiem, atgūstoties no pandēmijas radītajiem ierobežojumiem un negatīvajām ekonomiskajām sekām, ir svarīgi neaizmirst, ka klasiskie darba vides riski, kas var radīt nelaimes gadījumus darbā, nekur nav pazuduši. Diemžēl vairākos gadījumos aizvadītajā gadā tas nav ņemts vērā, un attiecīgi mēs redzam pieaugošu nelaimes gadījumu tendenci. Letālo nelaimes gadījumu skaita ziņā faktiski, iespējams, tiks sasniegts augstākais rādītājs pēdējo piecu gadu laikā, jo vairāki nelaimes gadījumi darbā joprojām ir izmeklēšanā. ESF projekta piedāvātais atbalsts ir lieliska iespēja uzņēmumiem šajā ekonomiski izaicinošajā laikā sakārtot svarīgus darba drošības pamatjautājumus, saņemt konsultācijas darba vides uzlabošanai un nodrošināt, ka viņu bizness attīstās, neriskējot ar savu darbinieku drošību un veselību," uzsver Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis.   

Saskaņā ar VDI rīcībā esošiem operatīvajiem datiem 2021. gadā valstī kopā nelaimes gadījumos darbā cieta 2091 nodarbinātais, tajā skaitā 208 nodarbinātie guva smagus veselības traucējumus, savukārt 27 nodarbinātie gāja bojā. Salīdzinot 2021. gada datus ar 2020. gada datiem, ir redzams, ka nelaimes gadījumos darbā cietušo skaits ir pieaudzis –, proti, kopējais cietušo skaits ir pieaudzis par 4 %, smagi cietušos skaits par 12%, savukārt bojā gājušo skaits ir pieaudzis par 23%, kas raisa pamatotas bažas, ka šis būs pēdējo piecu gadu laikā letāliem negadījumiem visbagātākais gads.

Apkopojot kopējos datus par nelaimes gadījumos darbā cietušo skaitu pa nozarēm, secināms, ka nozares, kurās konstatēts vislielākais cietušo skaits, nemainās. Tās ir – apstrādes rūpniecības, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, transporta un uzglabāšanas, būvniecības, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozares.

Lai mudinātu uzņēmumus ievērot darba aizsardzības pasākumus, Valsts darba inspekcija kopā ar sadarbības partneriem īsteno projektu, kura ietvaros uzņēmumiem ir iespēja bez maksas saņemt dažādu atbalstu. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija nodrošina konsultācijas darba strīdu risināšanas jautājumos un atbalstu kolektīvo pārrunu organizēšanai. Rīgas Stradiņu universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts” nodrošina konsultācijas par bioloģisko risku novēršanu darba vidē, darba ņēmēju apmācības par drošu uzvedību darbā un drošām darba metodēm, kā arī apmācības darba ņēmējiem, darba devējiem, darba aizsardzības speciālistiem un izglītības iestāžu audzēkņiem par dažādām darba tirgus aktualitātēm kontekstā ar darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem. Savukārt Valsts darba inspekcija projekta ietvaros nodrošina iespēju bīstamo nozaru uzņēmumiem saņemt kompetento institūciju konsultācijas, kuru ietvaros tiek izstrādāts darba vides risku novērtējums, nepieciešamības gadījumā veicot arī vajadzīgos laboratoriskos mērījumus un sniedzot konsultācijas darba aizsardzības struktūras izveidē. Tāpat tiek nodrošināta arī iespēja piedalīties darba aizsardzības speciālistu un/vai uzticības personu apmācībās.

Ikviens, kurš vēlas uzzināt vairāk par darba aizsardzību vai pieteikt uzņēmumu atbalsta saņemšanai ESF projekta ietvaros, tiek aicināts apmeklēt Valsts darba inspekcijas mājaslapu: https://www.vdi.gov.lv/lv/atbalsts-darba-devejiem.

Pilns kampaņas atklāšanas pasākuma ieraksts ir skatāms Valsts darba inspekcijas facebook lapā: https://fb.watch/aBf963HhHi/.

 

Par kampaņu:

Kampaņas “ESI DROŠS, ka darbs ir drošs!” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu un praktiskās pielietošanas vajadzību un efektivitāti, kā arī piesaistīt bīstamo nozaru uzņēmumus projektam un popularizēt iespēju bīstamo nozaru uzņēmumiem saņemt atbalstu darba aizsardzības jautājumu sakārtošanai uzņēmumā.

Kampaņa tiek īstenota ESF 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 (turpmāk - ESF projekts) ietvaros ar ESF atbalstu.