ESF projekts Jaunumi
bilde

Valsts darba inspekcija piedalās izstādē “Tech Industry 2022”, kas notiek no 19. līdz 21. maijam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala.

Valsts darba inspekcija (VDI) aicina izstādes apmeklētājus pievērst uzmanību darba aizsardzības un darba tiesību prasību ievērošanas nozīmīgumam, piedaloties izstādē “Tech Industry 2022”. VDI stendā tiks sniegtas konsultācijas, un pastāstīts par iespēju pieteikties bezmaksas atbalstam darba vides sakārtošanai ESF projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros. 

VDI  Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros nodrošina iespēju bīstamo nozaru uzņēmumiem saņemt kompetento darba aizsardzības institūciju konsultācijas, kuru ietvaros tiek izstrādāts darba vides risku novērtējums, nepieciešamības gadījumā veicot arī vajadzīgos laboratoriskos mērījumus un sniedzot konsultācijas darba aizsardzības struktūras izveidē. Darba devējiem ir iespēja šī ESF projekta ietvaros piedalīties darba aizsardzības speciālistu un/vai uzticības personu apmācībās, lai apmācītu kādu savu darbinieku, kurš turpmāk varētu uzņēmumā nodrošināt darba aizsardzības sistēmas uzturēšanu. Minētais ESF projekta atbalsts sniedz uzņēmumiem nenovērtējamu iespēju nodrošināt saviem darbiniekiem drošu darba vidi ilgtermiņā.

Ikviens, kurš vēlas uzzināt vairāk par darba aizsardzību vai pieteikt uzņēmumu atbalsta saņemšanai ESF projekta ietvaros, tiek aicināts apmeklēt VDI stendu.

Izstādes laikā VDI stendā apmeklētājiem tiks sniegtas konsultācijas, kā pieteikties bezmaksas atbalstam darba vides sakārtošanai ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros.

 

Uz tikšanos izstādes laikā VDI stendā!