Jaunumi
logo

Lai aktualizētu darba aizsardzības jautājumus, Valsts darba inspekcija aicina uz savu stendu izstādes “Riga Food 2022” ietvaros, kas norisināsies no 8. septembra līdz 10. septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”.

Valsts darba inspekcija (VDI) aicinās izstādes “Riga Food 2022” apmeklētājus pievērst uzmanību darba aizsardzības un darba tiesību normatīvo aktu prasību ievērošanas nozīmīgumam. Lai mudinātu darba devējus nodrošināt drošu darba vidi saviem darbiniekiem, VDI kopā ar sadarbības partneriem īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu, kura ietvaros darba devējiem ir iespēja bez maksas saņemt atbalstu darba aizsardzības sakārtošanai uzņēmumā un dot iespēju kādam darbiniekam apgūt darba aizsardzības speciālista profesiju, lai turpmāk uzņēmums patstāvīgi varētu uzturēt darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā.

VDI ESF projekta ietvaros nodrošina iespēju bīstamo nozaru uzņēmumiem saņemt kompetento darba aizsardzības institūciju konsultācijas, kuru ietvaros tiek izstrādāts darba vides risku novērtējums, nepieciešamības gadījumā veicot arī vajadzīgos laboratoriskos mērījumus un sniedzot konsultācijas darba aizsardzības struktūras izveidē.

Ikviens, kurš vēlas uzzināt vairāk par darba aizsardzību vai pieteikt uzņēmumu atbalsta saņemšanai ESF projekta ietvaros, tiek aicināts apmeklēt VDI stendu.

 

Uz tikšanos izstādē!

 

Uzzini par ESF projekta atbalsta veidiem šeit: www.vdi.gov.lv sadaļā “Projekti” – “ESF projekti”

Vairāk informācijas par izstādi šeit: https://www.bt1.lv/rigafood/

 

logoesf