Jaunumi
bilde

Lai aktualizētu darba aizsardzības jautājumus, Valsts darba inspekcija aicina uz savu stendu izstādes “Lauksaimniecības un meža tehnika 2022” ietvaros, kas norisināsies no 6. oktobra līdz 8. oktobrim biznesa centrā Rāmava.

Valsts darba inspekcija (VDI) aicina izstādes “Lauksaimniecības un meža tehnika 2022” apmeklētājus pievērst uzmanību darba aizsardzības un darba tiesību normatīvo aktu prasību ievērošanas nozīmīgumam. Lai mudinātu darba devējus, nodrošināt drošu darba vidi saviem darbiniekiem.
    VDI īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros tiek nodrošina iespēja bīstamo nozaru uzņēmumiem saņemt kompetento darba aizsardzības institūciju konsultācijas, kuru ietvaros tiek izstrādāts darba vides risku novērtējums, nepieciešamības gadījumā veicot arī vajadzīgos laboratoriskos mērījumus un sniedzot konsultācijas darba aizsardzības struktūras izveidē. Darba devējiem ir iespēja šī ESF projekta ietvaros piedalīties darba aizsardzības speciālistu un/vai uzticības personu apmācībās, lai apmācītu kādu savu darbinieku, kurš turpmāk varētu uzņēmumā nodrošināt darba aizsardzības sistēmas uzturēšanu. Minētais ESF projekta atbalsts sniedz uzņēmumiem nenovērtējamu iespēju nodrošināt saviem darbiniekiem drošu darba vidi ilgtermiņā.
 Ikviens, kurš vēlas uzzināt vairāk par darba aizsardzību vai pieteikt uzņēmumu atbalsta saņemšanai ESF projekta ietvaros, tiek aicināts apmeklēt VDI stendu.

 Izstādes laikā VDI stendā apmeklētājiem tiks sniegtas konsultācijas, kā pieteikties bezmaksas atbalstam darba vides sakārtošanai ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros.