ESF projekts

Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas pārstāvji piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajā izstādē "Livonijas darba tirgus", kas notiks 27. aprīlī plkst. 11.00-14.00. Valgas Kultūras un interešu centrā (Kesk 1, Valgā, Igaunijā). "Livonijas darba tirgus 2017" tiek rīkots, lai veicinātu Dienvidigaunijas un Ziemeļlatvijas darba devēju un darba meklētāju satikšanos vienviet. Valsts darba inspekcija informēs interesentus par darba tiesību aktualitātēm, to starp īpašu uzmanību vēršot nereģistrētās nodarbinātības novēršanai.

Vairāk