bilde

Darba devēji, līdz 2023. gadam 31. janvārim izmantojiet iespēju pieteikties Eiropas Sociālā  fonda projekta  (ESF) atbalstam, lai bez maksas saņemtu praktisku palīdzību uzņēmējiem darba aizsardzības jomā.

  • Cik ilgi turpināsies pieteikumu pieņemšana? 

Uzņēmumu pieteikumu pieņemšana ESF projekta atbalsta saņemšanai tika uzsākta 2017. gada 31. oktobrī un turpināsies līdz 2023. gada 31. janvārim. 
ESF projekta de minimis atbalsts tiek piešķirts praktiskai palīdzībai darba aizsardzības jomā – konsultācijas un palīdzība dokumentācijas izstādē (darba vides risku novērtēšana, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde, darba aizsardzības organizatorisko struktūras izveide), iespēja veikt laboratoriskos mērījumus līdz 500 eiro apmērā, piedalīties darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības.
Līdz 2023. gada 31. decembrim ESF projekta atbalstu būs saņēmuši 900 uzņēmumi bīstamajās nozarēs. ESF projekta atbalsts uzņēmumiem tiek segts pilnā apmērā no ESF projekta un valsts budžeta finansējuma līdzekļiem. 
Papildus informācija rakstot uz e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv vai zvanot pa tālr: +371 27891465 un +371 25725168.