ESF projekts Jaunumi
LBAS un konkursa Profs logo

Šodien, 6. novembrī, ar Rīgas reģionālo pusfinālu sāksies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētais konkurss PROFS 2023, kurā zināšanās par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu sacentīsies Rīgas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu komandas.

Rīgas pusfināls risināsies Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, un tajā piedalīsies audzēkņi no Rīgas Tehniskās koledžas, Rīgas Celtniecības koledžas, Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Rīgas Valsts tehnikuma. Šogad konkursam ir pieteikušās 27 vidējo profesionālo izglītības iestāžu komandas no visiem Latvijas reģioniem.

Pārējie konkursa PROFS 2023 reģionu pusfināli notiks: 13. novembrī - Valmierā, 16. novembrī - Kuldīgā, 28. novembrī – Ogrē, 30. novembrī – Daugavpilī, un konkursa fināls plānots 6. decembrī Rīgā.

Profesionālo izglītības iestāžu komandas ir iesūtījušas savus mājas darbus, kurus prezentēs konkursa pusfinālu laikā, konkursa gaitā notiks viktorīna par darba tiesību, darba aizsardzības un sociālā dialoga tēmām, kā arī katra komanda uz vietas risinās vairākas situācijas saistībā ar darba vides un tiesiskajām attiecībām.

Žūrijā piedalīsies konkursa PROFS jautājumu un uzdevumu autori – LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls un LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs, kā arī darba aizsardzības eksperte Laima Beroza un Valsts darba inspekcijas pārstāvis.

Konkurss notiek ar Valsts darba inspekcijas (VDI) realizētā ESF projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” aktivitātes “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” atbalstu.  Konkursa mērķis ir veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī veicināt viņu izpratni par sociālo dialogu.

Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”

(Nr. 7.3.1.0/16/I/001)

Informāciju sagatavoja: Sanita Birkenfelde, LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste