Jaunumi
bilde

2023. gadā notiks jau deviņpadsmitais darba aizsardzības labas prakses balvu konkurss “Zelta ķivere”, un šī konkursa mērķis 2023. gadā ir uzskatāmi parādīt veidu, kā darba devējam identificēt iespējamo klimata pārmaiņu ietekmi uz konkrētā uzņēmuma/iestādes darbinieku darba apstākļiem un kādus pasākumus īstenot darbinieku aizsardzībai darba vidē.

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursa mērķi ir:

  • identificēt labās prakses piemērus, kas parāda, kādus pasākumus darba devēji var veikt, lai darba vide un darba apstākļi sekmīgi tiktu adaptēti klimata pārmaiņām;
  • popularizēt tehnisku un organizatorisku pasākumu nozīmību pār individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;
  • dalīties ar praktiskiem padomiem, lai citi uzņēmumi var smelties idejas un pārņemt labo praksi;
  • atbalstīt un popularizēt preventīvu kultūru darba aizsardzības un darba organizācijas jomā, parādīt preventīvas kultūras priekšrocības un pozitīvo ietekmi uz darbinieku veselību, drošību un labklājību.

Pieteikšanās termiņš ir 4. septembris, un 2023. gadā konkurss tiek rīkots sadarbībā ar LR Klimata un enerģētikas ministriju. Plašāka informācija un pieteikuma veidlapas pieejamas šeit.