Jaunumi
tematiskā pārbaude būvniecības nozares uzņēmumos

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) informē, ka no 2024. gada 3. jūnija līdz 30. septembrim tiks īstenota darba aizsardzības tematiskā pārbaude būvniecības nozares uzņēmumos.

Šajā nozarē nodarbinātie gūst smagas traumas un iet bojā darba vietā, jo tiek veikti tādi bīstami darbi kā darbs augstumā, piemēram, uz kāpnēm, sastatnēm vai jumtiem. Ne mazāk bīstami ir darbi, kurus nodarbinātie veic tranšejās, būvbedrēs, jo pastāv nenostiprinātu sānu malu nogrūšanas risks. Pēc Darba inspekcijas rīcībā esošās statistikas, 2023. gadā būvniecības nozarē notika 37 smagi nelaimes gadījumi (tas ir, 17 % no kopējā smago nelaimes gadījumu skaita) un 4 letāli nelaimes gadījumi (tas ir, 17 % no kopējiem letālajiem gadījumiem). Šī gada pirmajā ceturksnī būvniecības nozarē notikuši 30 nelaimes gadījumi, tai skaitā 3 smagi.

Būvniecība ir nozare, kurā Darba inspekcija 2023. gadā ir veikusi vislielāko pārbaužu skaitu (attiecīgi, 23 % no kopējā pārbaužu skaita), turklāt veicot 33 darbu apturēšanas nodarbinātajiem bīstamās situācijās, kā arī nozarē konstatējot lielāko pārkāpumu skaitu (28 % no kopējā pārkāpumu skaita). Papildus tam, 2023. gadā būvniecībā tika atklāts visvairāk ēnstrādnieku (30 % no kopējā nereģistrēti nodarbināto personu skaita). Lai arī būvniecības nozares uzņēmumi katru gadu tiek pastiprināti pārbaudīti, tomēr joprojām tiek konstatēti būtiski pārkāpumi.

Tiek novērots, ka arvien vairāk darba devēji darba procesa nodrošināšanai piesaista darbiniekus no citām valstīm (nosūtītos darbiniekus). Tieši būvniecības nozarē 2023. gadā ir bijis lielākais nosūtīto darbinieku skaits, par kuriem darba devēji paziņojuši Darba inspekcijai – 57 % no visiem nosūtītajiem darbiniekiem. Arī šī gada pirmajā ceturksnī tendence saglabājas un nosūtītie darbinieki visbiežāk tiek nodarbināti būvniecības nozarē.

Pārbaužu laikā Darba inspekcijas amatpersonas pastiprinātu uzmanību pievērsīs tam, cik droši tiek veikti darbi augstumā, tai skaitā jumta darbi un darbs uz sastatnēm, darbinieku aizsardzībai, veicot darbus būvbedrēs, individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošinājumam un to lietošanai, kā arī trešo valstu pilsoņu nodarbināšanu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai.

Vēlamies uzsvērt, ka Darba inspekcijas inspektori nedodas pārbaudēs ar mērķi sodīt būvniekus, bet būvobjektos, kur inspektori konstatēs nopietnus un tiešus draudus darbinieku drošībai un veselībai vai nereģistrēti nodarbinātus darbiniekus, Darba inspekcija piemēros likumā paredzētos līdzekļus gan apturot būvdarbus, gan piemērojot atbilstošus sodus.

Aicinām būvuzņēmējus pašiem būt par sava būvobjekta stingrākajiem pārbaudītājiem, kur darba drošība tiek izvērtēta kritiski un problēmjautājumi sakārtoti vēl līdz mūsu inspektoru vizītei. Jūsu darbinieki taču ir Jūsu vērtīgākais resurss, kas palīdz īstenot Jūsu uzņēmuma projektus. Nelaimes gadījumi ne tikai ir fiziski un emocionāli traģiski, bet arī aptur būvniecības procesu un rada laika un finanšu resursu zaudējumus, kā arī var negatīvi atsaukties uz uzņēmuma reputāciju. Būvējiet droši, godīgi un kvalitatīvi, tad arī VDI pārbaudes prasīs mazāk laika un neradīs satraukumu.

Interneta vietnē www.stradavesels.lv sadaļā “Materiāli” no pieejamās informācijas iespējams atlasīt specifiskus informatīvos materiālus tieši būvniecības nozarei.

Paškontroles veidlapa pieejama šeit: https://www.vdi.gov.lv/lv/buvniecibai