Jaunumi
logo

No 2021. gada jūnija līdz oktobrim Eiropas Darba iestāde (European Labour Authority - ELA) kopā ar Eiropas Komisiju, Eiropas nedeklarēta darba apkarošanas platformu, EURES tīklu, ES valstīm un sociālajiem partneriem organizē izpratnes veidošanas kampaņu “Tiesības visās sezonās”, pievēršot uzmanību nepieciešamībai veicināt taisnīgus un drošus darba apstākļus sezonas darbiniekiem, kas strādā visā ES. Kampaņu Latvijā organizē Valsts darba inspekcija.

Tiek lēsts, ka katru gadu sezonas darbā ārpus savas izcelsmes valsts iesaistās līdz pat 850 000 ES pilsoņu. Mobilajiem sezonas darbiniekiem ir tādas pašas tiesības uz taisnīgiem darba apstākļiem, strādājot citā ES valstī, ar tādām pašām darba un sociālajām tiesībām kā vietējiem darba ņēmējiem. Tomēr, ņemot vērā sezonas darba pagaidu raksturu, viņi var būt neaizsargātāki pret nedrošiem darba un dzīves apstākļiem, krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu.

Komunikācijas kampaņas “Tiesības visās sezonās” mērķis ir palielināt sezonas darbinieku un darba devēju informētību par viņu tiesībām, pienākumiem un pieejamajiem konsultāciju pakalpojumiem, lai nodrošinātu sezonas darbiniekiem taisnīgus un drošus darba apstākļus. ELA organizē arī seminārus sadarbībā ar valstu administrācijām un sociālajiem partneriem, lai apkopotu un dalītos ar labo praksi sezonas darbinieku un darba devēju informēšanā un atbalsta nodrošināšanā. Vairāk par kampaņu var uzzināt kampaņas mājas lapā: https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons.

Valsts darba inspekcija kampaņas ietvaros īstenos gan informatīvas aktivitātes, gan citus atbilstības nodrošināšanas pasākumus, lai veicinātu taisnīgus un drošus darba apstākļus sezonas darbiniekiem Latvijā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tādām nozarēm kā lauksaimniecība un viesmīlība, kurās ir konstatēts paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks. Tāpat lauksaimniecība ierindojas starp bīstamākajām nozarēm nelaimes gadījumu skaita ziņā.

“Ar šo kampaņu vēlamies atgādināt, ka visiem darbiniekiem ir tiesības uz drošiem un taisnīgiem darba apstākļiem. Darbam var būt sezonāls raksturs, bet ne darbinieku tiesībām. Laikā, kad vairākas nozares atgūstas no pandēmijas radītajām negatīvajām sekām, ir īpaši svarīgi, lai godīgie un visas likumdošanas prasības ievērojošie darba devēji netiktu nostādīti negodīgas konkurences apstākļos. Ietaupīšana uz darbinieku tiesību, sociālās aizsardzības un darba drošības jautājumiem nevar būt recepte, kā atgūt pandēmijas laikā zaudētos ienākumus” tā kampaņas nozīmi raksturo Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis.

Kampaņu ir aicinātas atbalstīt gan valsts institūcijas, gan sociālie partneri un nozaru pārstāvošās organizācijas, jo taisnīgiem un drošiem darba apstākļiem būtu jābūt visu pušu kopīgam mērķim.