Jaunumi
logo

2021. gada septembrī, veicot preventīvu pārbaudi būvniecības objektā Bauskā, Zemgales reģionālās Valsts darba inspekcijas inspektorei uzbruka nodarbinātais, kas iespējams darbus veica bez darba līguma, nodarot inspektorei miesas bojājumus. Pārbaudes laikā, inspektorei mēģinot noskaidrot personas identitāti un ar tehniskiem līdzekļiem fiksēt nodarbinātā darbības, sekoja nodarbinātā uzbrukums un mēģinājums traucēt pārbaudes norisi. Par notikušo uzbrukumu tika informēta Valsts policija, kas aizturēja iespējamo uzbrucēju un ierosināja kriminālprocesu pēc KL 269. panta 1. daļas “Uzbrukums varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai”. Sods par šādu pārkāpumu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods. Kriminālprocesa izmeklēšana turpinās. Beidzoties darbnespējai dotajā brīdī VDI inspektore ir atgriezusies darbā un turpina pildīt amata pienākumus.

Valsts darba inspekcija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar Valsts darba inspekcijas likumu tās amatpersonām ir tiesības veikt pārbaudi bez iepriekšējas paziņošanas vai atļaujas saņemšanas jebkurā diennakts laikā, kad uzņēmumā tiek veikta darbība, arī darba devēja prombūtnes laikā, pārbaudē inspektori var pieprasīt informāciju, kas nepieciešama, lai pārliecinātos, ka normatīvo aktu prasības tiek ievērotas, un šajā nolūkā iztaujāt darba devējus, darbiniekus un citas personas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem, pieprasīt uzskaites, reģistrācijas un citus dokumentus, kā arī veikt darba vides faktoru mērījumus, fotografēt, izdarīt audioierakstus un videoierakstus.

Par Valsts darba inspekcijas amatpersonu likumīgo prasību neievērošanu vai pārbaudes traucēšanu var tikt piemērots administratīvais sods. "Sods ir mūsu pēdējais līdzeklis, ko izmantojam atbilstības nodrošināšanai, bet gadījumos, ja saskaramies ar būtiskiem darba tiesību pārkāpumiem, kāda ir darbinieku nereģistrēta nodarbinātība, ja sadarbības vietā uzņēmums vai tā darbinieki izvēlas traucēt pārbaudi un nesadarboties, tad mūsu iestādei neatliek cita iespēja kā vērsties pret šādiem pārkāpumiem. Vardarbība un uzbrukumi valsts amatpersonām ir nosodāmi un netiks tolerēti" - Renārs Lūsis, Valsts darba inspekcijas direktors.