Jaunumi
logo

2019.gadā Valsts darba inspekcija valsts un pašvaldības iestādēs īstenoja darba aizsardzības tematisko pārbaudi par psihoemocionālajiem darba vides riska faktoriem darba vidē. 150 valsts un pašvaldību iestādēm nosūtījām anketas ar jautājumiem par psihoemocionālo klimatu iestādē.
2020.gada nogalē vēlējāmies noskaidrot, vai pa šo gadu ir notikušas kādas izmaiņas darba vidē, kā šobrīd jūtas valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki. Pielikumā aptaujas rezultāti.