ESF projekts Jaunumi
foto

Pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā, 2019-2021” ietvaros darba devēji un to pārstāvji tiek aicināti piedalīties fokusgrupu diskusijās, lai sniegtu savu viedokli par darba aizsardzības un darba tiesību normatīvo aktu atvieglošanas un vienkāršošanas iespējām, darbinieku veselību un arodslimībām, attālināto darbu, COVID-19 ietekmi uz darba vidi, nelaimes gadījumiem darba vietās un sadarbību ar valsts institūcijām. Kopumā plānots organizēt trīs diskusijas, katra tiks organizēta ar atšķirīgu mērķa darba devēju grupu pārstāvjiem.
Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga. Dalībnieks var atteikties no līdzdalības pētījumā jebkurā tā etapā bez jebkādiem ierobežojumiem. Katras pētījumā iesaistītās personas dati un fokusgrupas diskusijā izteiktais viedoklis būs konfidenciāli atbilstoši normatīvajiem aktiem par personu datu aizsardzību. Par dalību fokusgrupas diskusijā tiks piešķirts RSU sertifikāts (3 akadēmiskās stundas).
Papildu informācija