Jaunumi

12. martā, Kuldīgā, kokapstrādes uzņēmumā, 27 gadus jauns vīrietis, veicot darbu ar hidraulisko presi zaudēja vairākus kāju pirkstus. Darbinieks darba laikā iespieda hidrauliskajā presē savu pēdu, kā rezultātā iekārta amputēja darbinieka pēdas četrus pirkstus.

VDI datu bāzē pieejamā informācija liecina, ka šādi gadījumi Latvijā kokapstrādes nozarē notiek bieži, tāpēc VDI šogad veic tematiskas pārbaudes darba aizsardzībā, pastiprināti pievēršot uzmanību uzņēmumiem, kuros darbinieki ir cietuši nelaimes gadījumā darbā, saskaroties ar darba aprīkojumu. Šā gada februārī tika veiktas tematiskās pārbaudes, kuru ietvaros tika pārbaudīti 158 uzņēmumi, un gandrīz katrā otrajā pārbaudē tika atklāti pārkāpumi darba aizsardzībā, par kuriem tika izdoti rīkojumi pārkāpumu novēršanai. VDI drīzumā plāno iet atkārtotās pārbaudēs uz šiem uzņēmumiem, lai pārliecinātos, ka esošie pārkāpumi ir novērsti.

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2019.gada 1.janvāra līdz 18. martam nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 4 nodarbinātie. Pagājušajā gadā šajā laika posmā bojā bija gājuši bojā 10 nodarbinātie. Vēl 31 cilvēks šogad ir guvis smagas traumas darba vietā (pagājušajā gadā 38).