Jaunumi
logo

Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā” noteikts:

  1. Pamatojoties uz Darba likuma 133  panta ceturto daļu, no valsts budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, pārcelt darba dienu no:
    1. pirmdienas, 2021. gada 3. maija, uz sestdienu, 2021. gada 8. maiju;
    2. piektdienas, 2021. gada 25. jūnija, uz sestdienu, 2021. gada 19. jūniju;
    3. piektdienas, 2021. gada 19. novembra, uz sestdienu, 2021. gada 13. novembri.
  2. Ieteikt visām pašvaldībām, komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ievērot šo rīkojumu.

Būtiski:

2021. gada 3. maija pārceltā darba diena ir pirms svētku diena. Darba likumā noteikts, ka pirms svētku dienām darbdienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks. Līdz ar to darba laiks ir saīsināms un 2021. gada 8. maijā jāstrādā saīsināto pirms svētku dienas darba laiku, kas būtu bijis jānostrādā 2021. gada 3. maijā.

Darba dienas pārcelšanai nevajadzētu mazināt darbinieku to tiesību apjomu, kuru tie būtu ieguvuši, ja darba dienu pārcelšana nemaz nebūtu realizēta. Vienlaikus apstāklis, ka 8. maijs arī ir pirms svētku diena (9. maijā ir Mātes diena), neuzliek darba devējam pienākumu vēlreiz saīsināt nostrādājamo darba stundu daudzumu, jo pārceltā darba diena (3. maijs) jau ir saīsināta darba diena.

Papildus vēršam uzmanību uz to, ka Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2005. gada apkopojumā “Jautājumi par Darba likuma normu piemērošanu” tiek sniegts rekomendējošs skaidrojums par to, ka  šī norma ir paredzēta normāla darba laika darbiniekiem. Uz darbiniekiem, kas nodarbināti nepilnu darba laiku, nevar attiecināt Darba likuma 135. panta noteikumus par darbdienas ilguma saīsināšanu par vienu stundu pirms svētku dienām, norādījis Augstākās tiesas Senāts.