Jaunumi
logo

Pārceltās darba dienas 2021.gadā.

Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā” noteikts:
1.    Pamatojoties uz Darba likuma 133  panta ceturto daļu, no valsts budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, pārcelt darba dienu no:
1.1.    piektdienas, 2021. gada 25. jūnija, uz sestdienu, 2021. gada 19. jūniju;
1.2.    piektdienas, 2021. gada 19. novembra, uz sestdienu, 2021. gada 13. novembri.
2.    Ieteikt visām pašvaldībām, komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ievērot šo rīkojumu.
Būtiski:
Darba dienu pārcelšana tiek realizēta, ievērojot principu, ka darba diena pārceļama ar visām tiesībām un pienākumiem. Minētais princips nozīmē, ka izolētā darba diena tiek pārcelta, vadoties pēc tā, kādas tiesības darbinieks būtu ieguvis un kādi pienākumi darba devējam attiecībā pret darbinieku būtu jāievēro, ja izolētā darba diena nebūtu pārcelta uz citu dienu. Tātad, arī darba dienu pārcelšanai nebūtu jāierobežo darbinieka tiesības izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
Tādejādi, ja darbiniekam ir 5 dienu darba nedēļa un darba devējs piemēro rīkojumu par darbadienu pārcelšanu un pārceltā darba diena 25. jūnijs ir darbinieka atvaļinājuma diena, tad šādi kvalificējams arī 19.jūnijs, uz kuru ir pārcelta 25. jūnija darbadiena. Tas nozīmē, ka 19.jūnijs attiecībā uz darbinieku būs atvaļinājuma diena, savukārt 25.jūnijs darbiniekam ir atpūtas diena. Darbdienu pārcelšanas apstākļos saskaņā ar Darba likuma 75. panta astoto daļu par pārcelto darba dienu 25.jūniju kā atpūtas dienu atlīdzība nav jāaprēķina, bet 19.jūnijs jāapmaksā kā atvaļinājuma periodā ietilpstošā darba diena.
Kā arī, ja darbiniekam nolīgta 5 dienu darba nedēļa un darba devējs piemēro rīkojumu par darbadienu pārcelšanu, un darbinieks izmanto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu tādā periodā, kas skar 19. jūniju, bet neskar 25. jūniju, piemēram, 07.06.2021.-20.06.2021., arī šādā gadījumā ne 19. jūnijā, ne 25. jūnijā darbiniekam darba pienākumi nebūs jāveic, jo 19.jūnijs attiecībā uz darbinieku būs atvaļinājuma diena (jāapmaksā kā atvaļinājuma periodā ietilpstošā darba diena), savukārt 25.jūnijs - atpūtas diena.