Jaunumi
logo

Valsts darba inspekcija informatīvajā seminārā Latgalē aktualizē darba aizsardzības nozīmīgumu un dalās ar 2021. gada Latgales reģiona nelaimes gadījumu statistiku, kur kopā nelaimes gadījumos darbā cieta 170 nodarbinātie, tajā skaitā 18 nodarbinātie guva smagus veselības traucējumus, savukārt 5 nodarbinātie gāja bojā.

Saskaņā ar VDI rīcībā esošiem datiem 2021. gadā valstī kopā nelaimes gadījumos darbā cieta 2250 nodarbinātais, tajā skaitā 233 nodarbinātie guva smagus veselības traucējumus, savukārt 33 nodarbinātie gāja bojā. Apkopojot kopējos datus par nelaimes gadījumos darbā cietušo skaitu pa nozarēm, secināms, ka nozares, kurās konstatēts vislielākais cietušo skaits, nemainās – tās ir apstrādes rūpniecības, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, transporta un uzglabāšanas, būvniecības, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozares.

Lai risinātu situāciju valstī un aktualizētu darba aizsardzības jautājumus, Valsts darba inspekcija turpina kampaņu “Esi drošs, ka darbs ir drošs’, organizējot informatīvus pasākumus par darba aizsardzības nozīmīgumu katrā no Latvijas reģioniem. Viens no tiem notika 25. februārī Daugavpilī. Kas uzsver, ka Latgales reģionā 2021. gadā tika konstatēti 814 pārkāpumi, bet visā valstī Valsts darba inspekcija konstatētāja 3262. Lielākoties konstatētie pārkāpumi bija saistīti ar darba vides iekšējo uzraudzību, darbinieku apmācību un obligātajām veselības pārbaudēm.

“Arī Latgalē ir uzņēmumi, kur darba aizsardzība ir ļoti augstā līmenī, un būtībā inspektori aizejot pārbaudēs jūtas kā ekskursijās. Ir uzņēmumu grupa, kur darba aizsardzība ir tādā līmenī, ka viņi zina, ka ir "kaut kāda" mapīte, kas ir jāparāda inspektoram, ja nu viņi atnāk. Ik pa laikam visiem par kaut ko, kaut kur ir jāparakstās, bet īsti skaidrības kam tā darba aizsardzība ir vajadzīga viņiem reizēm arī nav. Ir arī diezgan daudz tādu uzņēmumu kuriem vispār nav nojausmas par to, kas ir darba aizsardzība. Mūsu lielā cerība ir, ka šajā projektā piedalīsies tieši šādi uzņēmumi, jo tā ir brīnišķīga iespēja bez maksas sakārtot savu darba aizsardzību,” uzver Latgales Reģionālās Valsts darba inspekcijas vecākā inspektore Gundega Donika.

Lai mudinātu uzņēmumus ievērot darba aizsardzības pasākumus, Valsts darba inspekcija kopā ar sadarbības partneriem īsteno projektu, kura ietvaros uzņēmumiem ir iespēja bez maksas saņemt dažādu atbalstu. Ikviens, kurš vēlas uzzināt vairāk par darba aizsardzību vai pieteikt uzņēmumu atbalsta saņemšanai ESF projekta ietvaros, tiek aicināts apmeklēt Valsts darba inspekcijas mājaslapu: https://www.vdi.gov.lv/lv/atbalsts-darba-devejiem.

Pilns informatīvā semināra ieraksts ir skatāms Valsts darba inspekcijas facebook lapā: https://fb.me/e/35LK45Zgk.     

Kopumā kampaņas ietvaros tika realizēti 5 pasākumi – Kurzemē, Rīgā, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē.

 

Par kampaņu:

Kampaņas “ESI DROŠS, ka darbs ir drošs!” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu un praktiskās pielietošanas vajadzību un efektivitāti, kā arī piesaistīt bīstamo nozaru uzņēmumus projektam un popularizēt iespēju bīstamo nozaru uzņēmumiem saņemt atbalstu darba aizsardzības jautājumu sakārtošanai uzņēmumā.

Kampaņa tiek īstenota ESF 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 (turpmāk - ESF projekts) ietvaros ar ESF atbalstu.