Jaunumi

Ņemot vērā to, ka atbilstoši likuma „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” 1.pantam 1.maijs ir noteikts par svētku dienu – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena, 30.aprīlis ir uzskatāms par pirmssvētku dienu.

Ja 2018.gada 30.aprīļa darba diena netiktu pārcelta, tad tās ilgums būtu saīsināms par vienu stundu (vai vairāk, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā noteikts īsāks darba laiks). Darba dienas pārcelšanai nevajadzētu mazināt darbinieku to tiesību apjomu, kuru tie būtu ieguvuši, ja darba dienas pārcelšana nemaz nebūtu realizēta. Tādēļ uz darbinieku pārceltajā darba dienā – 2018.gada 21.aprīlī būtu attiecināmas tādas pašas tiesības un pienākumi, kādi tiem būtu, ja konkrētā darba diena nemaz nebūtu pārcelta. Līdz ar to 2018.gada 21.aprīlī piemērojami Darba likuma 135.panta noteikumi par darba dienas ilguma saīsināšanu pirms svētku dienām.