Jaunumi
 • Šī gada 14. jūnijā, plkst. 13.00-14.30. norisināsies tiešsaistes preses konference, kurā tiks prezentēti pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā 2019-2021” rezultāti.

  Pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā 2019-2021” mērķis bija noskaidrot aktuālo situāciju darba attiecību un darba aizsardzības jomā, analizēt iegūtos datus dinamikā un izstrādāt priekšlikumus tiesiskā regulējuma vai tā praktiskās ieviešanas uzlabošanai. Identificējot būtiskākos problēmu cēloņus un iespējamos risinājumus, pētījums sniedz informāciju, kas palīdz īstenot kvalitatīvu un uz mērķi orientētu politiku darba attiecību un darba aizsardzības jomā. Pētījums tika veikts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros.

  Pētījumu “Darba apstākļi un riski Latvijā 2019–2021” veica pētnieku grupa, kurā ietilpa SIA “TNS Latvia” un Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta speciālisti un pētnieki.

  Interesentus aicinām pievienoties tiešsaistes konferencei platformā ZOOM: https://rsu.zoom.us/meeting/register/tZUkcuusrTojE9e3afoXvEEygqW4gS87pMUm

   

  Informācijai: Tālrunis: +37129437702; e–pasts: lasma.akulova@rsu.lv