ESF projekts Jaunumi

Valsts darba inspekcija (VDI) piedalīsies izstādē “Māja I 2020”, kas norisināsies no š. g. 12. marta līdz 15. martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala. VDI aicinās izstādes apmeklētājus pievērst uzmanību darba aizsardzības un darba tiesību prasību ievērošanas nozīmīgumam.  VDI stendā izstādes apmeklētāji pirmie varēs uzzināt, kā sagatavoties VDI būvniecības nozares tematiskajai pārbaudei, kā arī izmēģināt interaktīvo darba vides risku novērtēšanas rīku OiRA.

Izstādes laikā sniegsim konsultācijas, kā pieteikties bezmaksas atbalstam darba vides sakārtošanai ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros. Minētais atbalsts ietver: 

 1. darba vides riska novērtējumu; 
 2. darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi;
 3. rekomendācijas darba aizsardzības struktūras izveidošanai;
 4. darba vides faktoru laboratorisko mērījumus veikšanu (līdz 500 EUR apmērā);
 5. darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības:
  • darba aizsardzības speciālista apmācības;
  • uzticības personu apmācības;
  • specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā.

Uz tikšanos izstādes laikā VDI stendā!

attēls