Jaunumi

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2018.gada 1.janvāra līdz 5. jūlijam nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 16 nodarbinātie un vēl 26 darbinieki atrasti miruši (iespējamas dabiskās nāves darba vietās). 2017.gadā šajā periodā bojā bija gājuši 11 nodarbinātie. Vēl 78 cilvēki 2018.gadā ir guvuši smagus miesas bojājumus (2017.gadā - 95).

Kopš pēdējās informācijas aktualizēšanas Valsts darba inspekcija ir saņēmusi informāciju par šādiem smagajiem un letālajiem nelaimes gadījumiem:

·         vīrietis, 35, darbu vadītāja palīgs, krita no sastatnēm, kas atradās 4,5 metru augstumā;

·         sieviete, 65, saimniecības vadītāja, aktu zālē, kāpjot uz skatuves, zaudēja līdzsvaru un nokrita;

·         vīrietis, 50, kravas automobiļa vadītājs, mira darba vietā;

·         vīrietis, 53, preču pieņēmējs, guva galvas un kājas traumu darba vietā;

·         vīrietis, 63, apkures iekārtu operators, atrasts miris darba vietā;

·         vīrietis, 31, kokapstrādes iekārtu operators, vēloties nogriezt vienu fibrolīta plātņu malu, darbinieks uzkāpa uz iekārtas un, veicot plātnei malas nogriešanu un to novietojot uz transportiera, sāka darboties “tukšo” veidņu apgriezēja mehānisms un atgriežoties sākotnējā stāvoklī, traumēja darbinieka labo roku. Darbinieks uzkāpjot uz iekārtas nebija izslēdzis iekārtu vai pārslēdzis to no autonomā režīma uz rokas vadību;

·         sieviete, 70, apkopēja, dodoties uz tualeti, saskrējās ar pretim skrienošu bērnu un guva traumas;

·         vīrietis, 59, ēkas un teritorijas dežurants, mira darba vietā;

·         vīrietis, 50, būvstrādnieks, veicot būvdarbus 8m augstumā, izkrita cauri starpstāvu sijām, smagi traumējot galvu;

·         vīrietis, 45, mežstrādnieks, pārvietojoties darba laikā pa mežu, acī iedūrās zars;

·         vīrietis, 37, atslēdznieks, guva kājas traumu, apstrādājamajai detaļai uzkrītot uz darbinieka kājas;

·         vīrietis, mēbeļu meistars, guva traumas, nokrītot pa kāpnēm;

·         vīrietis, 41, remontatslēdznieks, guva traumas darba vietā;

·         vīrietis, 54, kravas automobiļa vadītājam brauciena laikā pēkšņi palika slikti, tāpēc tika izsaukta ātrā palīdzība. Darbinieks slimnīcā mira;

·         sieviete, 55, vecākā referente, veicot pārbaudi vienā no meliorācijas sistēmas posmiem, darbiniece paklupa aiz nocirsta koka celma, un ar svaru nokrita uz kreisās rokas. Kritiena rezultātā darbiniece guva kreisās rokas lūzumu;

·         vīrietis, 47, autoiekrāvēja vadītājs, piegāja tuvu pie kustībā esoša autoiekrāvēja, ko vadīja cits darbinieks. Autoiekrāvējam griežoties pa labi, aizmugurējā riepa uzbrauca autoiekrāvēja vadītājam uz kājas, kā rezultātā viņš tika notriekts no kājām uz betona seguma. krītot darbinieks guva galvas traumu;

·         vīrietis, 35, rokas lokmetējs; guva smagas traumas, pārvietojot elektrības skapi, kurš bija iekarināts stropēs. To nolaižot nokrautnes vietā, skapis pārsvērās un uzkrita virsū cietušajam;

·         vīrietis, 44, vecākais mehāniķis – tehniskās apkopes meistars, veicot traktortehnikas apkopi, atradās tehnikas aizmugurē. Pēkšņi tehnika sāka kustību atpakaļgaitā un uzbrauca darbiniekam virsū. Darbinieks guva krūšu kurvja traumas;

·         vīrietim, 25, apstrādes iekārtas vadītājs, tīrot neizslēgtu iekārtu, traumēja abas rokas;

·         vīrietis, 47, kravas automobiļa vadītājs, gāja bojā ceļu satiksmes negadījumā;

·         vīrietis, 48, darbinieks, mira darba vietā;

·         vīrietis, 58, saiņotājs, mira darba vietā;

·         vīrietis, 50, papīra masas pārstrādes operators, mira darba vietā;

·         sieviete, darba vietā smagi traumēja galvu un lauza rokas augšdelma kaulu;

·         vīrietis, 55, pagaidu darbu darbinieks, veicot uzkopšanas darbus uz ielas, saļima un ātrā palīdzība konstatēja nāvi;

·         vīrietis, 48, ekspeditors, kāpjot pa stacionārajām metāliskajām kāpnēm, darbiniekam paslīdēja kāja, kā rezultātā viņš nokrita un lauza kāju;

·         vīrietis, 41, autoiekrāvēja vadītājs, mira darba vietā;

·         vīrietis, 51, remontatslēdznieks, nepārliecinājās, ka viņa kolēģis ir pabeidzis piekabes piedzīšanu nepieciešamajā vietā un gar piekabes aizmugurējo daļu šķērsoja teritoriju. Kā rezultātā kolēģis uzbrauca remontastlēdzniekam, viņu smagi traumējot;

·         vīrietis, 50, ceha strādnieks, veica betona sienas elementa putekļu noslaucīšanu pirms gumijas uzlīmēšanas un atradās uz minētā betona sienas elementa izvirzījuma apmēram 1,5 m augstumā. Beidzot darbu, viņš nolēma nolēkt no izvirzījuma. Kāja aizķērās aiz metāla stieņa izvirzījuma un cietušais nokrita uz betona grīdas;

·         vīrietis, 31, elektromontieris, ceļot balstu, lai paliktu apakšā atzāģus, elektromontierim paslīdēja kāja, iesāpējās mugura, kā rezultātā viņš nokrita zemē. Drbinieks guva smagu muguras traumu;

·         vīrietis, 37, montētājs, nokrita no liela augstuma. Guva galvas traumu;

·         vīrietis, 58, automobiļa vadītājs, lecot ārā no automašīnas, nokrita un traumēja kāju;

·         vīrietis, 59, celtniekam, nesot gružus palika slikti;

·         vīrietis, 50, kravas automobiļa vadītājs,  tika atrasts guļam zemē uzņēmuma teritorijā pie kravas automobiļa ar asiņojošu galvu;

·         vīrietis, būvdarbu vadītāja palīgs, veicot demontētās metāla (dzelzs) konstrukcijas sazāģēšanu ar leņķa slīpmašīnu, konstrukcija sasvērās un uzkrita darbiniekam virsū. Smagas konstrukcijas saspiešanas rezultātā darbinieks gāja bojā nelaimes gadījumā vietā;

·         vīrietis, 63, buldozera vadītājs, tika atrasts miris darba vietā;

·         vīrietis, 52, traktorists, izkāpjot pēc tīrīšanas no traktora piekabes, nokrita uz piekabes sakabes un guva traumas;

·         vīrietis, 48, apsargs, mira darba vietā;

·         vīrietis, 58, siltumiekārtu remontatslēdznieks, mira darba vietā;

·         vīrietis, 22, autovadītājs, ar ratiņiem veica automašīnā kravas uzkraušanu. Uz ratiņiem uzkrautā krava bija nestabila, iebraucot mašīnas kravas nodalījumā, tā gāzās un traumēja darbinieka labo kāju;

·         vīrietis, 44, apgaismes elektriķis, guva kājas traumu;

·         sieviete, 44, transportlīdzekļu tīrītāja, mira darba vietā;

·         vīrietis, 38, lauksaimniecības/fermas strādnieks, izkraujot kūtsmēslus, traktora piekabe pārsvērās uz aizmuguri un traktoru daļēji pacēla uz augšu, priekšējiem traktora riteņiem paliekot uz zemes, bet aizmugurējiem riteņiem paceļoties augšā. Rezultātā piekabes sakabe atvienojās no traktora, kuras kabīnē atradās cietušais un traktors krita lejā no apmēram 2 m augstuma.;

·         vīrietis, 63, remontatslēdznieks, darba vietā mazgāja tvertni līdz notika tvertnes apvalka eksplozija. Augstā spiediena rezultātā tika bojāts tvertnes iekšējais apvalks un tvertnes vāks, kā rezultātā izdalījās karsts tvaiks, no kura darbinieks guva apdegumus;

·         vīrietis, 30, apkopējs, veica telpu uzkopšanas darbus ar putekļu sūcēju. Pārvietojoties pa telpu un ejot atpakaļgaitā rokās turot putekļu sūcēja cauruli neesot skatījies, kas aiz viņa ir aizmugurē, un esot piemirsis, ka telpas stūrī ir grīdā atvērums, iekritis atvērtā lūkā apm. 5 m dziļumā;

·         vīrietis, 69, ēkas un teritorijas uzraugs, guva traumas darba vietā;

·         sieviete, 64, sētniece,  krita un lauza abas rokas;

·         vīrietis, 50, apmetējs, ar labo kāju kāpjot no augstākā līmeņa uz zemāko (aptuveni 1 m), kreisā kāja sagriezās. Darbinieks guva kājas traumu;

·         vīrietis, 44, betona maisītāja sūkņa vadītājs, aizpildīja cementa sūkni un uzkāpa uz 2. stāvu, lai aizpildītu cementu. Ņemot šo sūkni, darbinieks atkāpās uz aizmuguri, kā rezultātā nokrita zemē no otrā stāva;

·         vīrietis, 49, darbinieks guva traumas darba vietā;

·         vīrietis, pakotājs, lauza roku darba vietā;

·         vīrietis, 60, pavārs, atrasts miris darba vietā;

·         vīrietis, mira darba vietā;

·         vīrietis, laborants, guva traumas darba vietā;

·         vīrietim, darbiniekam sniedzoties pēc ūdens pudeles, iekoda čūska.