Jaunumi

Valsts darba inspekcija piedalīsies izstādē “Pavasaris”, kas norisināsies no 5.aprīļa līdz 7.aprīlim izstāžu kompleksā “Rāmava”, Valdlaučos, Ķekavas pag., Ķekavas nov., kur aicinās izstādes apmeklētājus pievērst uzmanību darba tiesību prasību ievērošanas nozīmīgumam un darba aizsardzības jautājumiem, īpašu uzsvaru liekot uz lauksaimniecības nozari.

Izstādes laikā apmeklētājiem būs arī iespēja izmēģināt interaktīvo darba vides risku novērtēšanas rīku “OiRA” un uzņēmumiem būs iespēja saņemt konsultācijas par to, kā var pieteikties bezmaksas atbalstam darba vides sakārtošanai ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros. Minētais atbalsts sevī ietver:

  •           darba vides riska novērtējumu;
  •           darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi;
  •           rekomendācijas darba aizsardzības struktūras izveidošanai;
  •           darba vides faktoru laboratorisko mērījumu veikšanu ( līdz 250 EUR apmērā);
  •           darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības:
  •           darba aizsardzības speciālista apmācības;
  •           uzticības personu apmācības;
  •           specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā.

Uz tikšanos izstādes laikā Valsts darba inspekcijas stendā!

attēls