Publikācijas datums:
Grozījumu datums:
Paredzamā līgumcena
81698.79
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par pirkumu „EIS”

Pasūtītājs
Valsts darba inspekcija
Līguma izpildes vieta
Visā Latvijas Republikas teritorijā
Iepirkuma procedūra
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
Kontakti

Lita.Lietaviete [at] vdi.gov.lv