Publikācijas datums:
Grozījumu datums:
LM VDI 2022/5_ESF
Noslēgts
Paredzamā līgumcena
81698.79
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'SponsorKing'
Pasūtītājs
Valsts darba inspekcija
Līguma izpildes vieta
Visā Latvijas Republikas teritorijā
Iepirkuma procedūra
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
Kontakti

Lita.Lietaviete [at] vdi.gov.lv