Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Tomega' SIA
Pasūtītājs
Valsts darba inspekcija
Līgumsumma
28456
Līguma termiņš
Laika periods
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi