25.08.2009. gada MK noteikumu Nr.950 (stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī) „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 58.p. nosaka, ka „darba devējs nodrošina, ka par nelaimes gadījumu, kad cietušajam iestājušies smagi vai iespējami smagi  veselības traucējumi vai iestājusies cietušā nāve, nekavējoties  telefoniski, rakstiski vai elektroniski tiek paziņots policijai un inspekcijai, norādot nelaimes gadījumā cietušā vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu un amatu vai profesiju, darba devēju, kura nodarbinātais cietis nelaimes gadījumā, adresi, kur nelaimes gadījums noticis, un laiku, kad nelaimes gadījums noticis, sniedzot īsu notikušā aprakstu, kā arī norādot kontaktpersonu un tālruni.”

Darba laikā ( no plkst.  8:30 līdz plkst. 17:00) informāciju  par notikušo nelaimes gadījumu darbā sniegt:

Rīgas RVDI -  67021710, 67021717, 26178539, e-pasts: rigasrvdi@vdi.gov.lv,

Zemgales VDI -  tālr. 63090420, 25484782, 25484751 
Vidzemes RVDI -  e-pasts: VidzemesRVDI@vdi.gov.lv Valmiera 6422428425484762, Gulbene 6441402228376093 Sigulda 6412468325484757 

Kurzemes RVDI - Liepāja 63427443, 227891456, 22035820, Ventspils 63627738, 25484737, Kuldīga 27891453, 25484738, Saldus 25484734, 25484782 e-pasts: sigita.jansone@vdi.gov.lv 

Latgales RVDI - 26596493, 26599470, e-pasts: latgalesrvdi@vdi.gov.lv

Ārpus VDI darba laika, brīvdienās un svētku dienās:
Tālrunis 67021797 (automātiskais atbildētājs)
izmantojot e- pakalpojumu : https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP88/Apraksts

Visiem nelaimes gadījumiem, kuri notikuši pēc 2014.gada 01.janvāra, ir jāaizpilda jaunā akta veidlapa (1.pielikums stājas spēkā 01.01.2014.).

Pēc nelaimes gadījuma akta reģistrēšanas, darba devējam ir jāpaziņo Valsts darba inspekcijai par zaudējumiem saistībā ar darbā notikušo nelaimes gadījumu (paraugu skatīt zemāk).

Noteikumi
MK noteikumi Nr.950 (stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī).