Trešdiena, 2018. gada 17. oktobris
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3_794f6.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Vakances

Visu līmeņu valsts darba inspektori ir civildienesta ierēdņi, tādēļ inspektorus pieņemam darbā tikai izsludinot atklātu pretendentu konkursu uz ierēdņu amatiem laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 7. pantu uz ierēdņa amatu var pretendēt persona:

 • kura ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • kura pārvalda latviešu valodu;
 • kurai ir augstākā izglītība;
 • kura nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 • kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;
 • kura nav atbrīvota no ierēdņa amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;
 • kura nav atzīta par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;
 • kura nav vai nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks;
 • kura nav vai nav bijusi ar likumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks;
 • kura nav iestādes vadītāja vai tiešā priekšnieka radinieks (persona, kura ar ierēdnis ir laulībā, svainībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, kā arī brāļi un māsas). Ministru kabinets var noteikt izņēmumus gadījumos, ja citādi attiecīgā iestāde nevar nodrošināt tai noteikto funkciju izpildi;
 • kurai nav saglabājušās tāda disciplinārsoda darbības sekas, kas uz noteiktu laiku liedz ieņemt ierēdņa amatu.

Valsts darba inspekcija uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tāpēc inspektoru amata pretendentiem vēlama tehniskā vai juridiskā izglītība.

Amata konkurss norit trīs kārtās:

 • Pirmā kārta – iesniegto dokumentu izvērtēšana,
 • Otrā kārta - zināšanu pārbaude - tests, 
 • Trešā kārta – pretendenta intervija (intervija ar Pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju, kuru izveidojis VDI direktors).

Jaunākais darba inspektors darbu uzsāk darbaudzinātāja (pieredzējuša kolēģa) vadībā. Pusgada laikā VDI organizē jauno inspektoru apmācību. Kopējais apmācības ilgums – 200 stundas. Mācību noslēgumā inspektori kārto eksāmenu. Pēc sekmīgas pārbaudījuma izturēšanas jaunākais inspektors iegūst nākošo amata pakāpi – valsts darba inspektors, un uzsāk patstāvīgas darba gaitas.

 • Valsts darba inspekcija piedāvā:

  -          draudzīgu kolektīvu,

  -          interesantu un dinamisku darbu;

  -          iespēju dot savu ieguldījumu atbilstības nodrošināšanā darba tiesību un darba apstākļu jomā;

  -          gūt pieredzi darba tiesību, darba aizsardzību un administratīvā procesu regulējošo tiesību aktu piemērošanā;

  -          plašas un profesionālas apmācību iespējas;

  -          veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.

   

  Būtiskākie amata pienākumi:

  -          izvērtēt un sniegt atzinumus par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;

  -          sagatavot atbildes uz valsts un pašvaldību institūciju un privātpersonu iesniegumiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

  -          sniegt konsultācijas par darba tiesisko attiecību jautājumiem.

   

  Prasības pretendentiem:

  -          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

  -          otrā līmeņa augstākā juridiskā izglītība;

  -          vismaz 2 gadu praktiskā pieredze jurista amatā, kas saistīta ar administratīvo aktu izdošanu, lēmumu pieņemšanu administratīvo pārkāpumu lietās (vēlama pieredze jurista amatā, kas saistīta ar darba likumdošanas jautājumiem);

  -          darba tiesisko attiecību normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos pielietot;

  -          pieredze darbā, kas saistīta ar normatīvo aktu izvērtēšanu un atzinumu sagatavošanu;

  -          latviešu valoda augstākajā līmenī (labas angļu un krievu valodas zināšanas);

  -          prasme strādāt ar datoru (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explore, Lotus notes) labā lietotāja līmenī;

  -          spēja patstāvīgi strādāt un organizēt savu darbu;

  -          pieredze darbā ar dokumentu sagatavošanu un to noformēšanu;

  -          pieredze darbā valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību.

   

      Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 3.pielikumu – 10.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz  1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir EUR 835,- (bruto). Pēc pārbaudes laika atkarībā pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga.

   

  Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām  (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa), jānosūta pa pastu vai elektroniski līdz 03.10.2018. Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālrunis uzziņām 67021628; e-pasts: LM_Atlase@lm.gov.lv.

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-