Sestdiena, 2016. gada 25. jūnijs
A+ / A-
Valsts Darba Inspekcija logo

L_TAB_1.png

L_TAB_2.png

L_TAB_3.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

Logo_kivere.png

R_TAB_1.png

R_TAB_2.png

R_TAB_3.png

R_TAB_4.png

R_TAB_5.png

R_TAB_6.png

R_TAB_7.png

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

OiRA

  • OiRA

OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai

 RĪKS BIROJIEM

RĪKS VEIKALIEM

RĪKS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

RĪKS LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMIEM

RĪKS UZKOPŠANAS DARBIEM

RĪKS SABIEDRISKAJAI ĒDINĀŠANAI

Darba vides riska novērtēšana katram darba devējam ir jāveic ne retāk kā reizi gadā. Lai darba devēji vieglāk varētu izpildīt normatīvo aktu prasības, Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru izstrādājusi interneta vietnē bāzētu interaktīvu rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment), kas ir īpaši piemērots mazajiem uzņēmumiem, kuros strādā līdz 20 darbiniekiem. Šobrīd latviešu valodā ir izstrādāti seši rīki – darbam birojā,  izglītības iestādēm, veikaliem, lauksaimniecības uzņēmumiem, uzkopšanas darbiem un sabiedriskajā ēdināšanai.

Šis rīks ir paredzēts, lai darba devējs bez īpašām priekšzināšanām darba aizsardzībā varētu atpazīt savā darba vietā esošos darba vides faktorus, un novērtēt, cik liels ir risks, ka nodarbinātie cietīs vai saslims darba vietā. Ar rīka palīdzību iespējams noteikt veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.

Vairāk par rīku (angļu valodā): http://www.oiraproject.eu/

Rīki pieejami interneta vietnē (pieejami rīki sakārtoti pa valstīm, tāpēc nepieciešams atrast vārdu “Latvija”) www.oiraproject.eu/oira-tools

Lai izmantotu rīku nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas un prasmes – ja protat lietot sociālos tīklus, piemēram, draugiem.lv, problēmu nebūs. Lai lietotu rīkus ir jāreģistrējas. Lai reģistrētos, ir vajadzīga tikai derīga e-pasta adrese. Jebkurš lietotājs var izvēlēties savai valstij, nozarei vai uzņēmumam visatbilstošāko no pieejamajiem OiRA rīkiem (šobrīd latviešu valodā ir pieejami pieci rīki – darbam birojā,  izglītības iestādēm, veikaliem,lauksaimniecības uzņēmumiem un uzkopšanas darbu veicējiem"). Praktiska prezentācija par reģistrēšanos un rīka lietošanu:

http://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija/oira-interaktvs-rks-bezmaksas-darba-vides-riska-novrtanai-uzlabot-rka-versija

Valsts darba inspekcija piedāvā arī rīkot seminārus – praktisku apmācību, kuru laikā būs iespējams ekspertu vadībā apgūt praktiskas iemaņas.

Linda Matisāne

Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja
Kr.Valdemāra 38k-1, Rīga
LV-1010
Tālr.:+371 67021721
Mob.t.: +371 26482297
@darbaizsardziba

 

OiRA - vienkārši bezmaksas rīki vienkāršam riska novērtēšanas procesam

Riska novērtēšana ir pirmais solis nelaimes gadījumu un arodslimību novēršanai darbavietā. OiRA — tiešsaistes interaktīvs riska novērtējums — padara šo procesu vienkāršu. Tas nodrošina resursus un zinātību, kas nepieciešama, lai mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi varētu paši novērtēt savus riskus. OiRA rīki, kam var piekļūt bez maksas tīmeklī, ir viegli pieejami un vienkārši izmantojami. OiRA piedāvā pakāpenisku risinājumu riska novērtēšanas procesam, sākot ar darbavietas risku apzināšanu, tad iepazīstinot lietotāju ar preventīvu pasākumu veikšanas procesu, un visbeidzot – ar risku uzraudzību un paziņošanu.

Kas ir OiRA?

OiRA tika izveidots, lai nodrošinātu vienkārši izmantojamus rīkus, kas palīdz mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem riska novērtēšanas procesā. OiRAprogrammatūrā, ko EU-OSHA izstrādāja 2009. gadā un kas tiek izmantota kopš 2010. gada, par pamatu ir izmantots Nīderlandes riska novērtēšanas rīks, kurš zināms kāRI&E un ir izrādījies ļoti veiksmīgs un tiek plaši izmantots. Mērķis ir panākt, ka OiRA seko Nīderlandes valsts piemēra pēdās un ir tikpat veiksmīgs Eiropas līmenī.

Kāda ideja ir OiRA pamatā?

Riska novērtēšana ir pamats jebkurai pieejai attiecībā uz darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldību un ir svarīga veselībai nekaitīgas darbavietas veidošanā. Eiropas Savienības Stratēģijā par drošību un veselības aizsardzību darbā 2007.–2012. gadam, atzīstot riska novērtēšanas nozīmīgumu, ir ietverts aicinājums izstrādāt vienkāršus rīkus, lai veicinātu riska novērtēšanas procesu. OiRA tika izveidots tieši šādam mērķim.

Veicinot riska novērtēšanu, OiRA mērķis ir palielināt to mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu skaitu, kuri novērtē savus riskus, un uzlabot riska novērtējumu kvalitāti. Šie rīki ļauj uzņēmumiem sākt (vai uzlabot) riska novērtēšanas procesu. Tādējādi OiRA rīki var palīdzēt uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem, piemēram, samazinot to izmaksas, kas rodas arodslimību dēļ, un nelaimes gadījumu riskus, kā arī uzlabot vispārējos darba apstākļus un organizatorisko darbību.

Kāpēc izmantot OiRA?

Mūsdienās riska novērtēšanas process ir zināms daudziem uzņēmumiem, un to izmanto tūkstošiem darbavietu visā Eiropā, lai novērstu riskus. Tomēr dažiem uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem, riska novērtēšana var būt sarežģīts process.OiRA var padarīt šo procesu vieglāku, nodrošinot uzņēmumiem resursus, kas tiem nepieciešami šādu problēmu pārvarēšanai.

OiRA rīku izmantošana sniedz uzņēmumiem konkrētas priekšrocības:

§  OiRA rīki ir izmantojami pilnīgi bez maksas;

§  rīki ir pieejami tiešsaistē;

§  ir pieejama mobilā lietojumprogramma;

§  rīki ir īpaši paredzēti konkrētām nozarēm;

§  rīki zināmā mērā ir pielāgojami uzņēmumu apstākļiem;

§  rīki sniedz iespēju izstrādāt rīcības plānu un izvēlēties kādu no pasākumiem, kas minēti ierosināto pasākumu sarakstā.

Kā OiRA darbojas?

OiRA procesu veido pieci pamatposmi.

1.    Sagatavošanās: OiRA zināmā mērā ļauj uzņēmumiem pielāgot riska novērtējumus to specifikai ar dažu vienkāršu jautājumu palīdzību.

2.    Noteikšana: tas nozīmē apzināt to, kas darbā var radīt kaitējumu, un noteikt, kādas personas var tikt pakļautas kaitējumam.

3.    Novērtēšana: šajā posmā tiek noteiktas apzināto risku prioritātes. Vēlāk prioritāšu noteikšana palīdz izlemt, kādi pasākumi jāīsteno vispirms.

4.    Rīcības plāns: šis rīks vēlāk palīdz izstrādāt rīcības plānu un izlemt, kā novērst vai pārvaldīt riskus.

5.    Ziņojums: visbeidzot, tiek sagatavots ziņojums, kuru var izdrukāt un/vai lejupielādēt, kas ļauj dokumentēt riska novērtēšanas procesa rezultātus.

Skatiet šeit demonstrāciju par to, kā darbojas OiRA rīks.

Kā piekļūt OiRA

Lai reģistrētos, ir vajadzīga tikai derīga e-pasta adrese. Jebkura persona vai uzņēmums var izvēlēties savai valstij, nozarei vai uzņēmumam visatbilstošāko no pieejamajiem OiRArīkiem.

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-