Sestdiena, 2020. gada 24. oktobris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Projekts „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”

Baltijas valstu Darba inspekciju tikšanās Latvijā

 

2014.gada 13. – 14. martā Latvijā notika starptautisks seminārs ‘’Valsts darba inspekcijas pieredzes apmaiņas seminārs - Baltijas valstu darba inspekciju tikšanās’’. Baltijas valstu inspekciju tikšanās notiek katru gadu, tomēr šī bija pirmā reize, kad notika praktiska pieredzes apmaiņa ne tikai vadības un reģionālo inspekciju vadītāju līmenī, bet tika iesaistīti arī inspektori, kuri veic praktiskas uzņēmumu pārbaudes darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Seminārā piedalījās vairāk 60 dalībnieki no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Darba inspekcijām. Tikšanās laikā dalībnieki apmainījās gan ar vispārīgu informāciju par situāciju katrā valstī saistībā ar darbā  notikušiem nelaimes gadījumiem, nereģistrēto nodarbinātību un darbinieku sūdzībām par darba tiesisko attiecību neievērošanu, gan arī diskutēja par katras valsts specifiskām problēmām un labās prakses piemēriem. Atsevišķas sesijas tika veltītas arī aktuālām mūsdienu darba vides problēmām – darbā esošajam stresam un iespējām tā samazināšanai, kā arī fiziskajām spējām veikt darbu (fit for work), t.sk. pārrunājot, kā šīs problēmas skar arī darba vidi pašās darba inspekcijās.

Īpaša uzmanība tika pievērsta mūsdienīgām inspicēšanas metodēm nereģistrētas nodarbinātības mazināšanā un sadarbībai multinacionālo uzņēmumu apsekošanā. Tika apspriestas iespējas praktiski sadarboties reģionu līmenī, veicot tādu uzņēmumu pārbaudes, kas darbojas divās vai visās trijās Baltijas valstīs.

Kā ļoti pozitīvs labās prakses piemērs, ko Latvija varētu pārņemt no Lietuvas un Igaunijas, ir darba strīdu risināšanas kārtība Darba inspekcijās. Igaunijā no 1996.gada un Lietuvā no 2013.gada darbojas darba strīdu komisijas, kuras izskata darba strīdus, balstoties uz trīspusēju sadarbību starp darba inspekciju, darba devējiem un darbinieku pārstāvjiem. Tas radītu alternatīvu risinājumu darbinieku sūdzību izskatīšanas kārtībai.

Pasākuma dalībnieki dalījās pieredzē informatīvo un inspicēšanas kampaņu organizēšanā. Kā netradicionāla inspicēšanas pārbaude minama Lietuvas Darba inspekcijas informatīvā kampaņa „Nelieto alkoholu darbā – neriskē ar visu”, kuras laikā, sadarbojoties ar policiju, tiek veiktas pārbaudes, lai noteiktu, vai darbinieks darba vietā strādā alkohola reibumā. Šādu kampaņu Lietuvas inspekcija īstenoja, jo atsevišķos gados vairāk kā trešā daļa no letālajiem nelaimes gadījumiem darba vietās bija notikuši, darbiniekiem atrodoties reibumā. Atklājot pārkāpumus saistībā ar alkohola reibumu, Darba inspekcija piemēro sodu gan darba devējam, gan pašam darbiniekam, kā arī savā mājaslapā ievieto informāciju par uzņēmumiem, kuros darbinieki gāja bojā, lietojot alkoholiskos dzērienus. 

Nākošā tikšanās ir paredzēta Igaunijā 2014.gada augustā – septembrī.

Seminārs organizēts ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) ietvaros.

 

Bildes no Baltijas valstu tikšanās

 

esflogo.jpg

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-