Svētdiena, 2017. gada 25. jūnijs
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Mazinās administratīvo slogu darba aizsardzībā

  • Mazinās administratīvo slogu darba aizsardzībā

Valdība otrdien, 18.decembrī, apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) sagatavotās izmaiņas vairākos darba aizsardzības jomas normatīvajos dokumentos, kas nepieciešamas, lai samazinātu administratīvo slogu darba aizsardzībā.

Lai samazinātu apmācībām nepieciešamo laiku, no 2013.gada 1.jūlija darba aizsardzības speciālistu pamatlīmeņa apmācību minimālais apjoms būs 60 stundas. No tām 40 stundas būs teorijas apmācība, bet 20 – praktiskā apmācība. Papildus paredzēta specializēta apmācība 40 stundu apjomā saistībā ar bīstamiem komercdarbības veidiem, piemēram, kokapstrādi, būvniecību, ražošanu, u.c. Šāda apmācība nepieciešama, jo bīstamo nozaru uzņēmumos darbinieki saskaras ar specifiskiem riskiem un darba aizsardzības speciālistam ir nepieciešamas specifiskas zināšanas par iespējām tos novērst. Šobrīd darba aizsardzības speciālistu minimālais apmācības apjoms ir 160 stundas.

 

Vienlaikus profesionālās pilnveides izglītības apliecību vai profesionālās ievirzes izglītības apliecību varēs izsniegt cilvēkam, kurš akreditētā izglītības iestādē būs apguvis licencētu izglītības programmu mazākā apjomā nekā šobrīd noteiktās 160 stundas.

 

LM uzsver, ka tie speciālisti, kas apguvuši pamatlīmeņa apmācību 160 stundu apjomā varēs turpināt strādāt par darba aizsardzības speciālistiem.  

 

Lai samazinātu administratīvo slogu bīstamo nozaru uzņēmumos, kuros ir nodarbināti 6 līdz 10 nodarbinātie, visus darba aizsardzības speciālista pienākumus no 2013.gada 1.janvāra varēs veikt ne tikai speciālisti ar augstāko izglītību darba aizsardzībā, bet arī speciālisti ar augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs. Tāpat speciālistam jābūt vismaz piecu gadu darba pieredzei attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā, ja viņš apguvis pamatlīmeņa apmācību darba aizsardzībā 160 stundu apjomā. Tādējādi attiecībā uz šiem uzņēmumiem atjaunots regulējums, kas bija spēkā līdz 2012.gada 1.janvārim.

 

Sākot ar 2013.gada 1.jūliju, kad būs uzsākta darba aizsardzības speciālistu apmācība samazinātā apjomā, šajos uzņēmumos varēs strādāt arī speciālisti ar apgūtu pamatlīmeņa apmācību darba aizsardzībā 60 stundu apjomā un specializēto apmācību 40 stundu apjomā atbilstoši komercdarbības veidam, ar kuru uzņēmums nodarbojas. Gadījumā, ja uzņēmumā darba aizsardzības speciālistu ar attiecīgu apmācību nenodarbinās, tāpat kā līdz šim, darba devējam būs jāpiesaista kompetentā institūcija, kas sniedz darba aizsardzības pakalpojumus.

 

Savukārt uzņēmumos, kuri nedarbojas bīstamās nozarēs, darba aizsardzības speciālistam būs jāapgūst pamatlīmeņa zināšanas 60 stundu apjomā.

 

Papildu iepriekšminētajam samazinās darba vides trokšņa mērījumu biežumu, tādējādi samazinot izmaksas darba devējiem. Turpmāk trokšņa mērījumi būs jāveic ne retāk kā reizi trijos gados, ja būs konstatēts, ka trokšņa līmenis ir paaugstinājies un rada risku strādājošo drošībai vai veselībai. LM uzsver, ka šis ir arī maksimālais laika periods, kurā jāveic obligātās veselības pārbaudes, ja strādājošais ir pakļauts darba vides troksnim.

 

Iepriekšminēto paredz valdībā apstiprinātie grozījumi šādos Ministru kabineta noteikumos: Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos, Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti, Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku.  

 

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-