Piektdiena, 2017. gada 23. jūnijs
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Galveno balvu konkursā „Droša skola 2012” iegūst Saldus Profesionālā vidusskola

  • Galveno balvu konkursā „Droša skola 2012” iegūst Saldus Profesionālā vidusskola

Konkursā „Droša skola 2012” galveno balvu ieguvusi Saldus Profesionālā vidusskola, bet veicināšanas balvas pasniegtas Ogres valsts tehnikumam, Profesionālās izglītības kompetences centram „Liepājas Valsts tehnikums" un Cīravas arodvidusskolai. Konkursa „Droša skola 2012” apbalvošanas pasākums notika šodien, 2012.gada 11.jūlijā, Izglītības un zinātnes ministrijā.

Atklājot pasākumu un sveicot uzvarētājus, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Inga Vanaga  teica paldies projekta īstenotājiem, dalībniekiem, atbalstītājiem un sadarbības partneriem, uzsverot šādu pasākumu milzīgo nozīmi visas sabiedrības dzīvē. Šis konkurss ir lielisks piemērs tam, kā, sadarbojoties uzņēmējiem, izglītības iestādēm, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām un citiem atbalstītājiem, var īstenot ļoti cēlus un labus darbus. „Reinis Kaudzīte ir teicis:  Domā pirms darba sākšanas, kā darbs jādara, lai vēlāk, pēc darba veikšanas, nebūtu jādomā – kā tas nebija jādara. Šī, pirms daudziem gadiem paustā atziņa, vislielākajā mērā sasaucas ar šī konkursa mērķi – sniegt zināšanas un iemācīt jaunietim analizēt, domāt - kā katrā no situācijām rīkoties, lai pasargātu pats sevi un apkārtējos ne tikai izglītības iestādē, prakses un darba vietā, bet ikvienā dzīves situācijā,” saka I.Vanaga.

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone īpašu paldies teica profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, kuri izprot zināšanu par darba drošību svarīgumu un iegulda lielu darbu, lai šo priekšmetu mācītu aizvien radošāk, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un atraktīvas metodes. „Tieši tāpēc man ir liels prieks šodien suminātajām izglītības iestādēm pasniegt īpašus sertifikātus, kas skolu darba drošības speciālistiem dos iespēju izmantot bezmaksas apmācības un saņemt apliecinājumu iegūtajām zināšanām,” sacīja Līga Meņģelsone.   

„Diemžēl, nelaimes gadījumos darbā cietušo jauniešu skaits pieaug – 2010.gadā kopējais cietušo skaits bija 167, 2011.gadā - 194,  bet šī gada pirmajos 6 mēnešos - jau 107. Tas nozīmē, ka vidēji pēc katrām 45 stundām Latvijā kāds jaunietis vecumā līdz 24 gadiem cieš darba vietā. Tikai labas zināšanas un to pielietošana ikdienas dzīvē spēs jauniešus pasargāt nākotnē, tāpēc šāds projekts aktualizē visā Eiropā plaši pielietotu metodi – darba aizsardzības jautājumu iekļaušana izglītības sistēmā un prakses laikā, lai droša uzvedība darba vietā kļūtu par neatņemamu darba veikšanas sastāvdaļu,” uzsvēra Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja Linda Matisāne.

Projektu „Droša skola – drošs darbs” īsteno akciju sabiedrība „Severstaļlat”. Personāla un administratīvais direktors Arturs Graudiņš projekta īstenotāju, sadarbības partneru un atbalstītāju vārdā izteica patiesu gandarījumu par profesionālās izglītības iestāžu lielo interesi un atsaucību. Pagājušajā gadā konkursā piedalījās 13 skolas, bet šogad jau 22, kopskaitā vairāk nekā 13 000 audzēkņu. „Šodien mēs sveicam tos, kas uzrādījuši vislabākos rezultātus, bet šis ir viens no tiem projektiem, kurā ieguvējs ir ikviens dalībnieks un sabiedrība kopumā,” saka A.Graudiņš.

Šodienas pasākumā piedalījās un konkursa uzvarētājus sveica pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Valsts darba inspekcijas, kā arī vairākām pašvaldībām. Balvas konkursa uzvarētājiem pasniedza arī uzņēmumi „Tele2” un „If”

Projekta „Droša skola – drošs darbs” un tā laikā īstenoto aktivitāšu mērķis ir samazināt nelaimes gadījumu skaitu darbā, uzlabojot jauno speciālistu zināšanas par darba aizsardzību. Projekta pamatideja ir izveidot vienotu darba aizsardzības prasību informatīvo sistēmu profesionālās izglītības iestādēs un prakses vietās, lai šo prasību ievērošana kļūtu par ikviena audzēkņa, studenta un darbinieka uzvedības normu visā viņu darba dzīves laikā. Konkursā „Droša skola” tiek popularizēta skolu labā prakse darba vides jomā, un vērtētas droša darba apguves prasmes, tādējādi mazinot nelaimes gadījumu skaitu mācību un darba vietās. Konkursā skolas tika vērtētas, ņemot vērā audzēkņu rezultātus e-mācību spēlē par darba aizsardzību, konkursa „Profs” rezultātus, skolu pašnovērtējuma ziņojumus un Valsts darba inspekcijas rīcībā esošo informāciju.Projektu īsteno akciju sabiedrība „Severstaļlat”, projekta partneri ir IZM, Labklājības ministrija, Valsts darba inspekcija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes asociācija.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
prese@izm.gov.lv
67047834

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-