Svētdiena, 2014. gada 23. novembris
A+ / A-
Valsts Darba Inspekcija logo

konsultatīvais tālr. 67 186 522

konsultatīvais tālr. 67 186 523

ziņot par nereģistrēto nodarbinātību

anonīmais uzticības tālr. 67 312 176

konsultācijas klātienē

1

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Jaunumi

Labklājības ministrija (LM) atgādina, ka pirmdienu, 17.novembri, pārcels uz sestdienu, 22.novembri, tādējādi elastīgāk organizējot darba laika norisi no valsts budžeta finansētajās iestādēs.

Minētās izmaiņas attieksies uz tiem darbiniekiem, kuri strādā no valsts budžeta finansētajās iestādēs un kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai. Vienlaikus visas pašvaldības, komersanti un organizācijas, nosakot darba un atpūtas laiku, ir aicinātas ievērot attiecīgās darba dienas pārcelšanu. 

Iepriekšminēto paredz 2013.gada 25.jūnijā valdībā apstiprinātais Ministru kabineta rīkojums Nr. 278 Par darba dienu pārcelšanu 2014.gadā.

 

Šāds rīkojums jāizdod saskaņā ar Darba likuma 133.panta ceturto daļu. Tas paredz, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros. No valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem, kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, Ministru kabinets rīkojumu par darba dienas pārcelšanu izdod par nākamo gadu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūlijam.

 

Atgādinām, ka Darba likuma 133.panta piektajā daļā ir paredzēta iespēja uzskatīt pārcelto darba dienu par darbinieka ikgadējā atvaļinājuma dienu vai, vienojoties ar darba devēju, atstrādāt to citā laikā, ja darbinieks savas reliģiskās pārliecības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties darbā pārceltajā dienā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.

 

 

Šī gada 9. un 10. oktobrī Rīgā, piedaloties Beļģijas, Francijas, Somijas un Latvijas valsts darba inspekciju pārstāvjiem, norisinājās Valsts Darba Inspekcijas (turpmāk Darba inspekcija) rīkotā konference “Efektīvas inspicēšanas metodes”.

Konferenci iesāka Darba inspekcijas pārstāvju informatīvais ziņojums par inspekcijas darbību, kā arī tās sadarbības partneriem. “Sadarbība, tas ir pareizais ceļš uz attīstību, radot pievienoto vērtību visam, ko darām,” atzina Rīgas reģionālās Darba inspekcijas vadītāja Baiba Puķukalne. Jebkura veida sadarbība starp valsts un pašvaldību iestādēm ir vērtējama pozitīvi, taču, lai nodrošinātu efektīvāku iestādes funkciju nodrošināšanu, kā arī informācijas apmaiņu un Darba inspekcijas amatpersonu drošību un aizsardzību apsekojumu laikā, ir nepieciešams veicināt sadarbības iespējas. Līdzīgi kā Latvijā, arī Beļģijā liela nozīme ir sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām. “Nevalstiskās organizācijas sniedz plašas atbalsta funkcijas, sākot no dažādu monitoringu veikšanas līdz pat palīdzībai veicot izmeklējumus par darba tiesību pārkāpumiem," tā par nevalstisko organizāciju lomu Beļģijas Darba inspekcijas darbā izteicās tās konsultants Philippe Vanden Broeck.

            Konferencē liela uzmanība tika vērsta inspektoru drošībai apsekojumu laikā Latvijas un ārvalstu inspekciju pieredzē. Nereti inspektoriem ir jāsastopas ar vardarbības izpausmēm veicot savus darba pienākumus. Vardarbība ir rīcība, kas ir vērsta mērķtiecīgi pret kādu konkrētu personu, lai piespiestu viņu kaut ko darīt, vai iegūtu kontroli pār šo personu. Latvijas un ārvalstu inspektori nereti sastopas ar dažādiem vardarbības izpausmes veidiem, piemēram, izsakot aizskarošas piezīmes, fiziska vardarbība, kā arī emocionāla vardarbība, kas izpaužas kā draudi amatpersonai. Eksperti atzina: “Jebkura iestāde, kas nodarbojas ar inspicēšanu, saprot, ka inspektoru ikdienas darbā var gadīties nepatīkamas situācijas. Šādu situāciju gadījumā ir svarīgi nekavējoties informēt darba devēju, kas attiecīgi ir izstrādājis seku mazināšanas mehānismu. No jebkuras situācijas ir vērts mācīties, lai tas neatkārtotos nākotnē, tāpat arī darba devējam būtu pienākums sniegt pilnīgu informāciju par darbinieka drošības iespējamo apdraudējumu, protams, ja tas ir iespējams. Jo labāk esam sagatavoti pirms pārbaudes, jo veiksmīgāk tā tiek aizvadīta”.

            Konferences noslēgumā tika secināts, ka pamatnosacījumi efektīvai inspicēšanai ir sadarbība gan ar valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, gan ar nevalstiskajām organizācijām, kas ir spējīgas sniegt savu ieguldījumu. Tāpat arī liela loma inspektoru drošības garantēšanai ir no valstu likumsargu puses, ar kuriem tiek veikta sadarbība. No nepatīkamām situācijām nevar izvairīties, taču tām var atbilstoši sagatavoties, lai censtos pēc iespējas veiksmīgāk rast saspīlētas situācijas mierīgu atrisinājumu.

            Konferencē par ārvalstu pieredzi efektīvām inspicēšanas metodēm vēstīja Beļģijas Darba inspekcijas pārstāvis Philippe Vanden Broeck, Francijas Darba direktorāta pārstāvis Hubert Rose un Somijas Dienvidsomijas reģionālās darba inspekcijas pārstāve Jenny Rintala.

 

Detalizētāka informācija pieejama prezentācijās: Fails 1, Fails 2, Fails 3, Fails 4 un Fails 5

  

Pieredzes apmaiņa notiek ar ESF projekta ”Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

 

FOTOGALERIJA

 

Šodien, 24.10.2014. Rīgā norisinājās Valsts darba inspekcijas (turpmāk Darba inspekcija) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras rīkotā konkursa "Zelta ķivere" dalībnieku apalvošana.

Lai veiksmīgāk izceltu un atspoguļotu efektīvus darba vides stresa samazināšanas pasākumus, šogad jau 9.reizi Darba inspekcija organizēja labās prakses konkursu darba aizsardzībā „Zelta ķivere”, apbalvojot uzņēmumus, kuri demonstrējuši ievērojamu un inovatīvu sniegumu drošu un veselībai nekaitīgu darba apstākļu nodrošināšanā. Labākie Latvijas piemēri piedalīsies Eiropas Labas prakses balvas izcīņā.

            "Esmu gandarīts, ka Latvijā ir atbildīgi uzņēmumi, kas investē līdzekļus un meklē inovatīvus veidus, lai nodrošinātu saviem darbiniekiem veselīgas darba vietas ne tikai normatīvo aktu robežās, bet arī ārpus tām. Šādi darba  devēji apzinās savu darinieku vērtību, kas nākotnē nodrošina darbinieku uzticību un paaugstina produktivitāti, kā arī veicina patīkamāku uzņāmuma mikroklimatu," uzsver  Darba inspekcijas direktorors  Renārs Lūsis.

            Par uzņēmumu vadītāju komunikācijas lomu stresa mazināšanai izteicās Ieva Kukule, Organizāciju labklājības institūta valdes locekle:"Cilvēks, ar kuru regulāri runā, kuram uzticas, jūtas kā vērtīgs resurss uzņēmumam. Darbinieki, kas nerunā ar vadību, nenozīmē, ka nerunā vispār – var gadīties, ka uzņēmējs nezina par savu darbinieku sajūtām, taču cilvēki ārpus organizācijas ir informēti".

            Šogad konkursā lielo uzņēmumu un organizāciju kategorijā piedalījās Lauku atbalsta dienests, kas ir pirmā un vienīgā valsts iestāde, kas ir piedalījusies konkursā un izcīnījusi pirmo vietu. Žūrija, kuras sastāvā bija Darba inspekcijas, Labklājības ministrijas, RSU Darba drošības un vides veselības institūta, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības  pārstāvji, par noteicošo uzvaras iemeslu atzina Lauku atbalsta dienesta izstrādāto vietni www.sajutugids.com. Tajā ir iespējams iegūt praktiskus un vizuāli atraktīvi noformētus padomus labākām sajūtām darba vietās. Šis rīks ir pieejams ikvienam interesentam. Savukārt mazo uzņēmumu kategorijā pirmo vietu ieguva SIA "DPA".

            Konkursa kategorijā lielajiem uzņēmumiem otro vietu ieguva SIA " Cemex", bet trešo vietu savā starpā dalīja AS " Aldaris" un SIA ""Ventspils nafta" termināls". Mazo uzņēmumu kategorijā otro vietu – SIA "Out Loud". Veicināšanas balvas ieguva SIA "Grifs AG", AS "Swedbank" un AS "Cēsu alus".

            Plašāka informācija par konkursu: http://ej.uz/zelta_kivere

 

Informāciju sagatavoja:

Uģis Kozlovskis,

Valsts darba inspekcijas

eksperts ārējo sakaru jautājumos,

tālr.: 67021735, mob.t.: 25484797,

e-pasts: ugis.kozlovskis@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

Šī gada 12.septembrī Rīgā, piedaloties Lietuvas un Bulgārijas ekspertiem, norisinājās Valsts Darba Inspekcijas un Nodarbinātības Valsts Aģentūras starptautiskais seminārs “Nereģistrētās nodarbinātības samazināšanai īstenojamie pasākumi”.

Seminārā ar savu pieredzi par efektīvu pasākumu īstenošanu nereģistrētās nodarbinātības samazināšanai dalījās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ināra Pētersone, Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis, Stockholm School of Economics (SSE) Rīga Ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka, Valsts darba inspekcijas juridiskās nodaļas vadītājs Guntars Staune. Savukārt, ar ārvalstu inspekciju pieredzi iepazīstināja Lietuvas darba inspekcijas juridiskā departamenta direktora vietnieks Gediminas Noreika un Bulgārijas darba inspekcijas starptautiskā darbaspēka migrācijas direktorāta vecākais inspektors Nenko Petkov Salchev. Pasākumā tika apspriestas nereģistrētās nodarbinātības tendences pēdējo gadu laikā Latvijā, Lietuvā un Bulgārijā, kā arī katras valsts padarītais pārkāpumu novēršanai. Tāpat semināra dalībnieki dalījās pieredzē nodarbinātības pārkāpumu atklāšanas un izmeklēšanas kārtībā.

VDI direktors Renārs Lūsis atzīmēja, ka pasākums norisinās ļoti zīmīgā laikā, kad aprit desmit gadi kopš Ministru kabineta izstrādātajām pamatnostādnēm “Par nelegālās nodarbinātības samazināšanas pasākumiem” un pauda, ka: “Šie desmit gadi ir pagājuši ļoti dinamiski un, atskatoties uz paveikto un rezultātiem, ļauj saprast, kuri pasākumi ir sevi attaisnojuši un kur meklējami turpmākā darba pilnveidošanas risinājumi. Nenoliedzami, nereģistrētās nodarbinātības kontroles un uzraudzības darbs no Valsts darba inspekcijas puses nav bijis vienkāršs un prasījis nepārtrauktu situācijas analīzi un pastāvīga inspicēšanas metožu uzlabošanu, jo arī pārkāpēji kļūst arvien radošāki, meklējot iespējas apiet likumu”. Kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem nereģistrētās nodarbinātības samazināšanā viņš minēja sabiedrības iecietību pret pārkāpumiem: “Ar kontrolējošo institūciju centieniem vien nereģistrēto nodarbinātību samazināt ir ļoti sarežģīti. Ir nepieciešama daudz aktīvāka sabiedrības iesaistīšanās un spiediens pēc sakārtotām un tiesiskām darba attiecībām. Kamēr sabiedrībā valdīs iecietība un nereģistrētā nodarbinātība tiks uzskatīta par zināmu normu vai pat abpusēji izdevīgu darījumu, mums šajā jomā darba diemžēl netrūks’’.

Savukārt SSE Rīga pētnieks Arnis Sauka uzsvēra, ka uzņēmēji nereti izvēlas nodarbināt savus darbiniekus nelegāli ar slēptām metodēm: “Uzņēmējs ir racionāls cilvēks – viņš veidos savu biznesu tā, lai tas būtu maksimāli izdevīgi. Pēdējā laikā ir iespējams novērot dažādus veidus, kā uzņēmēji ar daļēji legālām metodēm cenšas izvairīties no nodokļu maksāšanas par saviem darbiniekiem. Klasiskais veids ar tiešu darbinieka nereģistrēšanu ir kļuvis primitīvs un reti izmantots, jo ir atrastas jaunas un daļēji legālas metodes, kuras ir grūti vai neiespējami pierādīt no tiesībsargājošo institūciju puses”.

Semināra pašmāju situāciju atspoguļoja arī VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone ar viedokli, ka Latvijā ēnu ekonomika ir liela problēma, ko var secināt pēc statistikas datiem, kas ir nepielūdzami – atklāto nelegālo darbinieku skaits ir audzis no 4444 darbiniekiem 2009.gadā līdz 14515 darbiniekiem 2013.gadā.

Noslēgumā semināra dalībnieki uzklausīja Lietuvas un Bulgārijas ekspertu pieredzi nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai viņu valstīs, kas noteikti būs noderīga turpmākai tiesiskās vides sakārtošanai un darba metožu pilnveidei.

 

Detalizētāka informācija pieejama prezentācijās

Fotogalerija šeit un arhīvā

Sākot ar 23.septembri, katru otro otrdienu no 10:00 līdz 14:00 Zemgales RVDI inspektori pieņems apmeklētājus Ķekavas novada sociālā dienesta telpās Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-8

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 26.augustam.  Nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 33 nodarbinātie, no kuriem 12 ir dabīgās nāves gadījumi. Pagājušajā gadā šajā laika posmā bojā bija gājuši 14 nodarbinātie. Vēl 129 cilvēki šogad ir guvuši smagas traumas darbā (2013. gadā šajā laika periodā – 150.

Kopš pēdējās informācijas aktualizēšanas Valsts darba inspekcija ir saņēmusi informāciju par šādiem smagajiem un letālajiem nelaimes gadījumiem:

 

122.    Sieviete, 38, iestādes nodaļas vadītāja, izkrita pa 4 stāva logu uz iekšpagalmu, kā rezultātā gāja bojā.

123.    Vīrietis, 29, lauksaimniecības strādnieks, tika piespiests ar traktoru pie angāra stūra, kā rezultātā guva smagas traumas.

124.    Vīrietis, 41, strādnieks, traumēja kāju, kad darba laikā zivju pārstrādes cehā pārvietoja ražošanas iekārtu, kas uzkrita cietušajam uz kājas.

125.    Vīrietis, 40, autovadītājs, atpūtas brīdī saļima pie automašīnas durvīm un nokrita, kā rezultātā guva smagu galvas traumu.

126.    Sieviete, 44, apdrošināšanas brokere, tika noslepkavota savā darba vietā Kandavas autoostā.

127.    Vīrietis, 64, remontatslēdznieks, traumēja kāju ar traktora detaļu, kad traktora remonta laikā tas izkustējās no vietas.

128.    Vīrietis, 40, palīgstrādnieks, guva smagas traumas, kad, veicot zāģēšanas darbus, cietušajam uzkrita koks.

129.    Vīrietis, 58, autovadītājs, mira atrodoties ārzemēs.

130.    Vīrietis, 50, dežurants, tika nāvīgi sašauts, veicot apsarga darba pienākumus veikalā.

131.    Sieviete, 51, pārdevējs, tika sašauta, veicot darba pienākumus veikalā, kā rezultātā guva smagas traumas.

132.    Vīrietis, 47, betonētājs, Dodoties pāri kanālam, kuru veido iebetonēti veidņi, pārliktajai finiera plāksnei, paslīdēja un iekrita kanālā, kā rezultātā guva smagas traumas.

133.    Vīrietis, 20, noliktavas strādnieks, apgāžoties autopacēlājam, guva smagas traumas.

134.    Vīrietis, 45, apsargs, tika atrasts miris uzņēmuma teritorijā.

135.    Vīrietis, 29, meistars mežistrādē, guva smagas traumas, kad paslīdēja un pakrita zem ripojošas automašīnas riteņa.

136.    Vīrietis, 60, autovadītājs, guva smagas kājas traumas, kad to iespieda strap kravas automašīnas riteni un betona apmali.

137.    Vīrietis, 64, elektrisko iekārtu speciālists, gāja bojā autoavārijā.

138.    Vīrietis, 24, metinātājs, guva smagas traumas, kad, pārtrūkstot stiprinājumiem, metāla konteiners uzkrita cietušajam virsū.

139.    Vīrietis, 61, atslēdznieks, tika atrasts miris.

140.    Vīrietis, 52, autovadītājs, guva kājas lūzumu, kad lietus laikā kāpa lejā no automašīnas piekabes paslīdēja un nokrita.

141.    Vīrietis, 44, dokers-mehanizators, guva smagas traumas, kad vēra vaļā vagona lūku ar lauzni un guva sitienu pa apakšžokli.

142.    Vīrietis, 34, dupinātāja operators, guva kājas lūzumu, kad, pabeidzot iekārtas tīrīšanu, kāpa no tās lejā un paslīdēja uz slapjām kāpurķēdēm.

143.    Vīrietis, 53, mira darba vietā.

144.    Vīrietis, 59, palīgstrādnieks, no rīta, aizgājis uz darbu, nomira.

145.    Vīrietis, 21, tehniskais speciālists, guva smagas traumas autoavārijā.

146.    Vīrietis, 54, autovadītājs-ekspeditors, apejot savu salūzušo kravas automašīnu, cietušais uzgāja uz šosejas brauktuves un nemanīja, ka tuvojas cita kravas automašīna, kas cietušo aizķēra un notrieca, kā rezultātā cietušais gāja bojā.

147.    Vīrietis, 41, autovadītājs-ekspeditors, guva smagas traumas ciešot autoavārijā.

148.    Vīrietis, 65, dežūrautobusa vadītājs, guva smagas traumas ceļu satiksmes negadījumā.

149.    Vīrietis, 63, būvstrādnieks, guva durtu brūci kreisajā augšstilbā, kad, veicot darbu alkohola reibumā, paklupa un nokrita uz armatūras.

150.    Sieviete, 49, slaucēja, guva smagas traumas, kad, pārvietojot govi, dzīvnieks norāvās un iegrūda cietušo šahtā.

151.    Sieviete, 59, pasta operatore, ejot pa pasta nodaļas telpām pakrita, gūstot ribu un muguras skriemeļu bojājumus.

152.    Vīrietis, 53, šoferis, mira glābjot slīkstošu pusaudzi.

153.    Vīrietis, 20, metinātājs, guva smagas rokas traumas, kad darba procesā to iespieda starp divām detaļām.

154.    Sieviete, mira darba vietā.

155.    Vīrietis, 40, kokapstrādes operators, mira darba vietā.

156.    Vīrietis, 58, kokapstrādes operators, mira, kad, veicot mežistrādes darbus, ar koka resgali saņēma sitienu krūšukurvja apvidū.

157.    Vīrietis, 28, būvstrādnieks, neievērojot darba aizsardzības prasības darbam augstumā, krita no ~4,5m augstuma, kā rezultātā guva smagas traumas.

158.    Vīrietis, 44, būvstrādnieks, lauza roku, kad, izkraujot caurules no automašīnas, viena no caurulēm krita un aizķēra cietušo.

159.    Sieviete, apģērbu konstruktore, paklupa un salauza potīti.

160.    Vīrietis, 62, celtņa operators, tika atrasts miris uz celtņa platformas, iespējams, karstuma dēļ.

161.    Vīrietis, 74, nodrošinājuma daļas vadītājs, atnākot uz darbu, palika slikti, pēc kā nomira.

162.    Vīrietis, 39, kokapstrādes darbagaldu iestatītājs, dzēšot ugunsgrēku darbavietā, ugunsdzēšamajam aparātam plīsa putu padošanas caurule, kas trāpīja cietušajam pa seju, traumējot aci un apakšžokli.

163.    Vīrietis, 29, noliktavas strādnieks, guva smagas traumas, kad palīgēkas demontāžas darbos nokrita no ~2,5m augstuma.

164.    Vīrietis, 31, būvnieks, guva smagas traumas ekskavatora kausam attaisoties vaļā no izlices un krītot.

165.    Vīrietis, 51, palīgstrādnieks, guva smagu traumas krītot no pieslienamajām kāpnēm un atsitoties pret betona malu.

166.    Sieviete, 68, uzkopēja, paklupa un salauza roku.

167.    Vīrietis, 56, remonatslēdznieks, guva kājas lūzumu, kad uz tās uzkrita traktora remontam nepieciešamā detaļa.

168.    Vīrietis, 61, autovadītājs, kārtojot piekabes pārsegu, nokrita no trepēm no 1,5-2m augstuma.

169.    Vīrietis, 57, šoferis, mira ceļu satiksmes negadījumā.

170.    Vīrietis, 41, strādnieks, pēc jumta darbu veikšanas, kāpa lejā pa trepēm, no kurām krita un salauza abas kājas.

171.    Vīrietis, 50, ceļu montieris, kāpjot uz platformas zaudēja līdzsvaru, kā rezultātā krita un guva kreisās kājas traumu.

172    Vīrietis, 54, autovadītājs, krita no kāpnēm, no ~3-4m augstuma, kā rezultātā guva smagas traumas.

173.     Vīrietis, 47, būvnieks, nesot cauruli paklupa, kā rezultātā caurule uzkrita uz kreisās kājas un laužot potīti.

174.    Vīrietis, 56, kravas automašīnas vadītājs, veicot automašīnas piekabes jumta daļas aizvēršanu, izkrita no piekabes un guva smagu traumu.

175.    Vīrietis, 49, palīgstrādnieks, veicot zaļās zonas uzkopšanu, traumēja kāju palecoties.

176.    Vīrietis, 58, autovadītājs, veicot darba pienākumus ārzemēs, palika slikti, kā rezultātā tika nogādāts slimnīcā, kur mira.

177.    Vīrietis, 40, palīgstrādnieks, nesot malkas šķūnī malku, pēkšņi palika slikti, kā rezultātā krita un guva galvas traumu.

178.    Vīrietis, 55, kokzāģētavas operators, strādājot pie nomaļu pārstrādes darbgalda, no tā tika izmests nozāģētais dēlis, kas ietriecās cietušajam sejā, radot galvas sejas daļas kaulu atklātu lūzumu.

Dažādi informatīvi videomateriāli un filmas ir atzītas par vienu no efektīvākajiem līdzekļiem nodarbināto informēšanai un apmācībai par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem, tāpēc Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstītajā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plānā 2014.gadam” ir paredzēts organizēt konkursu Latvijas uzņēmumiem par finansiālu atbalstu darba aizsardzības filmu uzņemšanai. Konkursu rīko darba drošības un vides veselības institūts.

Konkursa rezultātā paredzēts piešķirt atbalstu 3 informatīvu filmu sagatavošanai.
Pieteikumu iesūtīšanas termiņš: 25.09.2014.

Otrdien, 1.jūlijā, valdībā apstiprinātas pilnveidotās darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, informē Labklājības ministrija (LM).

Iepriekšminēto paredz valdībā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus.

Ņemot vērā jau iepriekš veiktās izmaiņas noteikumos par apmācību darba aizsardzības jautājumos, noteikumos precizēts apmācības apjoms darba aizsardzības koordinatoriem būvniecībā. Turpmāk papildu arhitekta vai būvprakses sertifikātam, šiem koordinatoriem būs jāiegūst arī specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā 40 stundu apmērā. Šīs zināšanas sniegs padziļinātu izpratni par būvniecībā raksturīgākajiem riska faktoriem.

Saskaņā ar to, ka darba aizsardzības koordinators var būt gan fiziska, gan juridiska persona, gadījumā, ja šos pienākumus veiks juridiska persona, tai būs nepieciešams nodarbināt vismaz vienu fizisku personu, kura ir ieguvusi nepieciešamo sertifikātu un apmācību.

Vienlaikus precizētas prasības darbam zemes būvēs, nosakot skaidrāku regulējumu. Ar terminu „zemes būves" tiks saprasts jebkurš cilvēka darbības rezultātā mākslīgi radīts zemes objekts, kura grunts sienu nogruvums var apdraudēt tajā nodarbinātos (tranšejas, akas, tuneļi, caurtekas, būvbedres, u.c.).

Darbam augstumā būs jāizmanto atbilstošs darba aprīkojums un aizsargnožogojumi. Šīs prasības precizēs atbilstoši noteikumiem par darba aizsardzības prasībām, strādājot augstumā

Svarīgi ir atzīmēt, ka Valsts darba inspekcija (VDI) saskārusies ar gadījumiem, kad būvobjektos izmantoto neatbilstošus drošības līdzekļus - paštaisītus, nenosakāmas stiprības un drošuma aizsargnožogojumus, kuru izmantošanas rezultātā notiek nelaimes gadījumi, kuri var būt letāli.

Saskaņā ar VDI apkopoto informāciju 2012.gadā zemes būvju grunts sienu nobrukuma rezultātā Latvijā gāja bojā 4 nodarbinātie, savukārt 2013.gadā zemes būvju grunts sienu nobrukuma rezultātā nelaimes gadījumā darbā cietuši 8 nodarbinātie, no kuriem 5 guvuši smagus veselības traucējumus. 2014.gada statistika liecina, ka dēļ zemes būvju sienu nobrukuma šogad bojā gājuši jau 3 nodarbinātie.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.

 

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 27.jūnijam.  Nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 16 nodarbinātie un vēl 7 darbinieki atrasti miruši (iespējamas dabiskās nāves darba vietās). Pagājušajā gadā šajā laika posmā bojā bija gājuši 12 nodarbinātie. Vēl 90 cilvēki šogad ir guvuši smagas traumas darbā (2013. gadā šajā laika periodā – 121.

Kopš pēdējās informācijas aktualizēšanas Valsts darba inspekcija ir saņēmusi informāciju par šādiem smagajiem un letālajiem nelaimes gadījumiem:

1.         Vīrietis, 23, granulu ražošanas ceha mehāniķis, iespiests starp granulu transportiera lenti, kas paredzēta granulu transportēšanai ražošanas ceha uz noliktavu, un rulli, kā rezultātā nodarbinātais gājis bojā.

2.         Vīrietis, 48, transporta daļas vadītājs, piedalījās treilera puspiekabes iestumšanā remontdarbnīcas boksā ar traktora palīdzību. Treilera puspiekabei ripojot atpakaļ, tika piespiests pie traktora, kā rezultātā nodarbinātais gājis bojā.

3.         Vīrietis, 47, kravas automobiļa vadītājs, cietis ceļu satiksmes negadījumā, pildot darba pienākumus, kā rezultātā nodarbinātais gāja bojā.

4.         Vīrietis, 62, konstrukciju tīrītājs, guva smagu traumu, kad stropēšanas darbu laikā uz kājas uzkrita metāla sija.

5.         Vīrietis, 23, darbagalda operators, guva smagu traumu, kad ievilka roku lentas konveijera piedziņas skritulī.

6.         Vīrietis, 55, koksnes apstrādes operators, guva iegurņa traumu, kad, strādājot ar dēļu garumā saaudzēšanas iekārtu, iegāja mašīnu darbības zonā, kur tika iespiests starp kustībā esošo un neapturēto dēlīšu padeves galdu un stacionāro dēlīšu padeves galdu.

7.         Vīrietis, 57, elektriķis, tika atrasts miris guļam darbavietas ieejas durvīs.

8.         Vīrietis, 27, labiekārtošanas strādnieks, pārvietojoties uzņēmuma teritorijā paslīdēja uz ledus un nokrita, kā rezultātā guva kājas lūzumu.

9.         Vīrietis, 48, vilcējautomobiļa vadītājs, guva apdegumus, no kuriem vēlāk slimnīcā mira, kad ar fēnu sildīja automašīnas degvielas caurulīti pie degvielas tvertnes.

10.       Sieviete, 55, sētnieks, guva smagu traumu, kad tīrot ietvi paslīdēja un nokrita.

11.       Vīrietis, 67, traktorists, atrodoties darba teritorijas sarga būdā pēkšņi nomira.

12.       Vīrietis, 51, kokzāģētavas operators, guva galvas pamatnes lūzumu, kad pēkšņi palika slikti, pieķērās pie telpas ārdurvīm, kas atvērās,  un nokrita uz betona kāpnēm.

13.       Vīrietis, 27, noliktavas darbinieks, krītot guva galvas traumu.

14.       Vīrietis, 30, betonētājs, krītot no trepēm guva smagu traumu.

15.       Vīrietis, 39, mežstrādnieks, guva smagu traumu, kad, darba laikā nogāztais un nospriegojies, koks negaidot  izslīdēja un trāpīja kreisajai kājai.

16.       Vīrietis, mehāniķis, guva smagu traumu, kad, veicot urbšanas mašīnas pārbaudi, nokrita no ~2m augstuma. Cietušais paziņoja par to darbu vadītājam, pēc kritiena pats piecēlās un tika nogādāts traumatoloģijas slimnīcā.

17.       Sieviete, 74, apkopējs, guva gūžas traumu, kad, tīrot koplietošanas telpas, nokrita.

18.       Sieviete, 64, pastnieks, guva smagu traumu darba laikā.

19.       Vīrietis, koksnes materiālu apstrādātājs, guva galvas traumu, kad, uzstādot kokapstrādes darbagaldu un pārbaudot ierīci darbībā, zāģēja sagataves, kas trāpīja vīrietim pa galvu, jo zāģim nebija uzstādīti visi paredzētie aizsargi.

20.       Vīrietis, 54, palīgstrādnieks, guva smagu kājas traumu, kad presē iespieda nodarbinātā kājas.

21.       Vīrietis, 61, sargs, guva smagu galvas traumu, kad, veicot savus amata pienākumus, apsekojot teritoriju nokrita.

22.       Sieviete, 51, veselības aprūpes vadītājs, guva potītes lūzumu, kad, steidzoties uz liftu, zaudēja līdzsvaru un iekrita liftā uz grīdas, kājām paliekot nedaudz ārpus lifta.

23.       Vīrietis, 41, mežstrādnieks, guva smagu traumu, kad, veicot meža izstrādes darbus, krītošs koks aizķēra nodarbināto.

24.       Vīrietis, 21, iekārtas operators, guva apakšdelma lūzumus, kad, darba laikā iekārtā starp ruļļiem ievilka kreiso roku.

25.       Sieviete, 62, pavāra palīgs, guva smagu traumu,  pārvietojoties pa trepēm un nokrītot.

26.       Vīrietis, 45, kravas automobiļa vadītājs, guva ribu lūzumus, kad uzkāpa uz piekabes, kurā atradās baļķi, un lietus dēļ paslīdēja, kā rezultātā nokrita no ~2,5m augstuma.

27.       Sieviete, 33, mežsaimniecības darbu strādnieks, guva ceļgala traumu, kad paklupa aiz celma meža darbu veikšanas laikā.

28.       Vīrietis, 58, elektriķis, darbu laikā guva kājas traumu.

29.       Vīrietis, elektromontieris, darbu veikšanas laikā pēkšņi noģība un mira.

30.       Vīrietis, 41, strādnieks, guva mugurkaula traumu, kad, strādājot uz pieslienamajām kāpnēm, zars aizķēra kāpnes, kā rezultātā nodarbinātais nokrita uz muguras no ~2m augstuma.

31.       Vīrietis, 54, traktorists, veica vagonu apskati, līdz palika slikti ar sirdi un nomira.

32.       Vīrietis, 57, autoiekrāvēja vadītājs, guva mugurkaula traumu, kad, veicot kravas automobiļa izkraušanas darbus, nepienācīgi nostiprinātās uzbrauktuves rampas dēļ tā nokrita kopā ar iekrāvēju no ~ 1,2m augstuma.

33.       Sieviete, 47, pastnieks, automobiļa vadītājs, guva galvas traumu, kad, piegādājot pastu, pie pastkastes paslīdēja un nokrita.

34.       Vīrietis, 25, motorzāģa vadītājs, guva galvas un kakla traumas, kad, veicot mežistrādes darbus, nodarbināto traumēja koku zāģēšanas un gāšanas procesā.

35.       Vīrietis, 65, apmetējs, guva smagas traumas, kad nokrita no 2.stāva, iespējami roku lūzumi, smadzeņu satricinājums, galvas trauma ar ādas bojājumiem.

36.       Sieviete, 51, pārdevējs-kasieris, guva smagu traumu, kad, pakāpjoties uz krēsla, nokrita un atsitās pret krēslu/galdu.

37.       Vīrietis, 57, tehniķis, nomira sēžot pie galda.

38.       Vīrietis, 61, galdnieks, tika atrasts miris darba vietā.

39.       Vīrietis, 22, montētājs, guva kāju lūzumus, kad, veicot strēles saīsināšanu, netika pielietotas pareizas darba metodes, kā rezultātā strēles daļa uzkrita uz kājām.

40.       Vīrietis, 30, jumiķis, guva kājas lūzumu, kad būvobjektā nokrita no jumta.

41.       Vīrietis, 53, mira degvielas uzpildes stacijā.

42.       Vīrietis, 53, mežstrādnieks, veicot mežistrādes darbus, gāja bojā nodarbinātājam virsū uzgāžoties kokam.

43.       Vīrietis, 63, atslēdznieks, guva smagu traumu, kad, ceļot trubu, tā uzkrita uz kājas un traumēja nodarbināto.

44.       Vīrietis, 49, apsargs, konfliktsituācijā ar spēļu zāles apmeklētāju guva smagas traumas.

45.       Vīrietis, 51, krāvējs, guva ķermeņa apdegumus 15% apmērā, kad darba vietā, esot 2.36 promiļu reibumā, iekrita sveču kausēšanas reaktorā.

46.       Vīrietis, 59, koksnes materiālu apstrādātājs, guva kreisās rokas plaukstas traumu, kad veica malkas sagatavošanas darbus pie atvērta zāģa aizsarga.

47.       Vīrietis, 38, strādnieks-krāvējs, guva smagus lūzumus, kad, veicot mašīnas izkraušanu, vilka konteineri ar preci. Konteinera ritenim iebraucot bedrē, tas sasvērās, zaudēja stabilitāti un uzkrita cietušajam virsū.

48.       Vīrietis, 55, elektromontieris, mira nokrītot no elektropārvades balsta augstsprieguma līnijai, kur veica montāžas darbus (augstums ~35m)

49.       Vīrietis, 58, maiņas meistars, mira darbavietā, kad, pārvietojoties pa ceha telpām, pēkšņi saļima.

50.       Sieviete, 61, apkopējs, guva kājas lūzumu, kad, veicot telpu uzkopšanu, paslīdēja un nokrita.

51.       Sieviete, 61, finiera paku savākšanas līnijas operators, izmežģīja kāju, kad, pārvietojoties uzņēmuma telpās, nokrita.

52.       Vīrietis, 51, būvstrādnieks, guva smagas traumas, kad, kāpjot lejā pa pieslienamajām kāpnēm, paslīdēja un nokrita uz betona grīdas no ~3m augstuma.

53.       Vīrietis, 57, strādnieks zāģētavā, guva ribu traumu, kad, atkāpjoties no zāģa iekārtas, iekrita atvērtā skaidu izbēršanas lūkā.

54.       Sieviete, 68, PII vadītājs, lauza gūžu, kad, pēc telpu mitrās uzkopšanas, paslīdēja un nokrita.

55.       Vīrietis, 65, specializētā automobiļa vadītājs, guva galvas traumu, kad, veicot specializētā automobiļa vizuālo pārbaudi, paslīdēja un nokrita.

56.       Vīrietis, 65, kanalizācijas stacijas operatora palīgs, tika atrasts miris darbavietā (sūkņu stacijā).

57.       Vīrietis, 33, montieris, guva vairākus lūzumus, kad, veicot elektrolīnijas demontāžu, ar urbšanas torņa palīdzību no zemes tika vilkts ārā EPL stabs, kura apakšējais gals strauji sāka pārsvērties. Lai pārsveri apturētu, cietušais uzgūlās stabam virsū, taču tika uzmests ~4m augstumā.

58.       Vīrietis, 60, šoferis, guva smagu traumu, kad, kāpjot ārā no automašīnas kabīnes, paslīdēja uz pakāpiena.

59.       Sieviete, 54, ārsta palīgs, guva muguras sastiepumu, kad pārvietoja pacientu no krēsla uz nestuvēm.

60.       Vīrietis, 37, ceha strādnieks, guva papēža lūzumus, kad, kustinot transportierī esošus baļķus ar āķi, tā gals nolūza, kā rezultātā nodarbinātais paslīdēja un nokrita sēdus uz potītēm.

61.       Vīrietis, 63, sētnieks, tika atrasts miris darbavietā.

62.       Sieviete, 37, sabiedriskās kārtības uzraudzības sektora inspektore, guva labās ceļa locītavas krusteniskās saites izolētu, pilnu plīsumu, kad, piebraucot pie darbavietas, kāpa ārā no automašīnas.

63.       Vīrietis, 24, mehāniķis, guva smagus miesas bojājumus, kad, veicot neizslēgtas ražošanas iekārtas apkopi, tās kustīgā daļa aizķēra nodarbinātā roku.

64.       Sieviete, 25, projekta vadītāja asistents, guva muguras traumu, kad, ejot pa uzņēmuma teritoriju, paslīdēja un nokrita.

65.       Vīrietis, 44, būvstrādnieks, lauza ribas, kad, veicot ēkas jumta demontāžas darbus, kāpa pa jumta latojumu, paslīdēja un nokrita uz jumta spāres.

66.       Vīrietis, 51, zāģmateriālu ražošanas operators, traumēja kāju, kad, veļot baļķi no 2.estakādes uz pārvietojamajiem ratiņiem, aizķēra 1.estakādes baļķi, kas izkustējās un uzripoja uz kājas.

67.       Vīrietis, 58, autobusa vadītājs, salauza kāju, kad kāpa autobusa salonā, lai veiktu tā apskati pēc reisa.

68.       Vīrietis, 22, remontatslēdznieks, mira, kad, strādājot tranšejā,  viena tranšejas mala iebruka.

69.       Vīrietis, 34, elektromontieris, mira, kad, strādājot tranšejā, tika aprakts ar zemi.

70.       Vīrietis, 57, remontatslēdznieks, guva smagu kājas traumu, kad, veicot šķeldotāja uzstādīšanu,  nokrita no pieslienamajām kāpnēm.

71.       Vīrietis, 22, celtnieks, guva smagu traumu, kad, kāpjot pa sastatnēm, nenoturēja līdzsvaru un nokrita no ~5m augstuma.

72.       Vīrietis, 44, autoiekrāvēja vadītājs, guva kājas traumu, kad, veicot dzelzsbetona paneļu izkraušanu no automašīnas, panelis iespieda kāju pret piekabes apmali.

73.       Sieviete, 60, akmeņu lasītāja, mira, kad, veicot lauksaimniecības darbus, pakļuva zem traktora.

74.       Vīrietis, 40, metinātājs, guva rokas lūzumu, kad, uzstādot ventilatoru ceha otrajā stāvā, uzkāpa uz šīfera griestiem un, ielūstot tiem, iekrita pirmajā stāvā.

75.       Vīrietis, 31, būvstrādnieks, tika traumēts sabrūkot sienai tās demontāžas laikā.

76.       Sieviete, 63, datora operators, guva rokas traumu, kad, kāpjot pa kāpnēm, paslīdēja un nokrita.

77.       Vīrietis, 35, būvstrādnieks, guva smagu traumu, kad, veicot būvobjektā darbus uz jumta, nokrita uz zemāk esošas terases no ~3m augstuma.

78.       Vīrietis, 56, autovadītājs, mira, kad, vadot autocisternu, tā pagriezienā apgāzās un, ieslīdot grāvī, cisterna saspieda automašīnas kabīni.

79.       Vīrietis, 40, autovadītājs, guva smagu traumu, kad, veicot preces izkraušanas darbus no automašīnas, paslīdēja uz rampas.

80.       Sieviete, 51, strādniece metālapstrādē, guva smagu trauma, kad, veicot detaļas pulēšanu uz rotējošas metālistiskas sukas, tika aizķerts kreisās rokas cimds un roka uztīta uz ass.

81.       Vīrietis, 52, ūdenslīdējs, guva trauma darbavietā.

82.       Sieviete, 30, slaucēja, guva potītes lūzumu, kad, pēc slaukšanas darbu beigšanas, govs uzkāpa uz kājas.

83.       Vīrietis, mira darbavietā, kad pēkšņi palika slikti.

84.       Vīrietis, 59, celtnieks, guva rokas lūzumu, kad, pildot darba pienākumus, pakrita.

85.       Vīrietis, 39, jumiķis, guva smagu traumu, kad, pildot darba pienākumus, nokrita no kāpnēm.

86.       Vīrietis, 37, laukstrādnieks, guva kājas lūzumu, kad, lai sablīvētu uz lauka salasītos akmeņus traktora grozā ciešāk, uzkāpa starp grozu un akmeņu lasītāja metāla sviru. Brīdī, kad cietušā kolēģis nejauši aizķēra traktora hidraulikas sviru, akmeņu grozs nokrita, iespiežot cietušā kāju.

87.       Vīrietis, krāsotājs, guva smagu galvas traumu, kad, stumjot ar rokām krāsošanas kamerā tehnoloģisko ratiņus ar lielgabarīta detaļām, viena no detaļām noslīdēja un uzkrita uz galvas un pleca.

88.       Vīrietis, 31, autovadītājs, tika atrasts miris pie automazgātavas ar brūci uz galvas.

89.       Vīrietis, 46, tika atrasts miris darba vietā.

90.       Vīrietis, 44, būvstrādnieks, mira , kad, veicot kanalizācijas trases izbūvi, cietušais nenoskaidrotu iemeslu dēļ nokrita no tranšejas malas uz akas groda malas.

91.       Vīrietis, 22, operators, guva smagas traumas, kad, remontējot šķeldas padeves transportieri, tas pēkšņi ieslēdzās un ievilka cietušo transportiera ķēdes mehānismā.

92.       Vīrietis, 40, palīgstrādnieks, guva smagu traumu, kad nokrita caur jumta segumu no ~2,5m augstuma.

93.       Vīrietis, 55, betona sagatavošanas iekārtu operators, guva apdegumus, kad, ieslēdzot gāzes iekārtu, tā eksplodēja.

94.       Sieviete, 47, kokapstrādes darbagalda operators, lauza kāju, kad, ejot ceha teritorijā, aizķērās aiz ratiņiem un nokrita.

95.       Sieviete, 56, saimniecības vadītājs, traumēja kāju pakrītot.

96.       Vīrietis, 66, palīgstrādnieks, guva smagu traumu, kad, kāpjot pa pieslienamajām kāpnēm, nokrita no ~1,5m augstuma.

97.       Vīrietis, 58, mira darba vietā.

98.       Vīrietis, 63, ceļa strādnieks, guva rokas un galvas traumas, kad, veicot bedrīšu remontu, iekāpa remontauto kravas kastē, lai atrisinātu kļūmi ar darbam nepieciešamo gaisa balonu. Brīdī, kad cietušais iekāpa kravas kastē, gaisa balons eksplodēja.

99.       Sieviete, 41, valdes priekšsēdētājs, būvdarbu vadītājs, mira darba vietā, kad, lai noteiktu 3m dziļā būvbedrē ievietotā groda līmeni, notika būvbedres malas nogruvums, kas cietušo daļēji apbēra un piespieda pie groda malas.

100.     Vīrietis, 51, metinātājs, guva smagu traumu saspiežot kāju.

101.     Vīrietis, 63, elektriķis, tika iespiests starp ražošanas iekārtām, kad iegāja zonā, kur cietušajam nebija jāveic darba pienākumi.

102.     Vīrietis, 54, palīgstrādnieks, guva smagu traumu, kad, veicot darbus uz sastatnēm, nokrita no 2,65m augstuma.

103.     Vīrietis, 39, vilcējautomobiļa šoferis, guva smagu traumu, kad, kārtojot automašīnas puspiekabi braucienam, bija pakāpies uz pieslienamajām kāpnēm. Pret automašīnas piekabi pieslietās kāpnes slīdēja, kā rezultātā cietušais kopā ar tām nokrita no ~1,6m augstuma.

104.     Vīrietis, 63, apsargs, mira darba vietā, kad, veicot apgaitu spēļu zālē, pēkšņi saļima.

105.     Vīrietis, 47, elektromontieris, guva elektrotraumu darbu veikšanas laikā.

106.     Vīrietis, 58, koksnes drupināšanas iekārtas operators, veica šķeldas kaudzes izlīdzināšanas darbus. Kāpjot lejā no kaudzes bunkura, cietušais paslīdēja un nokrita. Pēc piecelšanās sajuta asas sāpes, un tika nogādāts ārstniecības iestādē.

107.     Sieviete, 79, skolas medmāsa, lauza gūžu paklūpot skolas gaitenī.

108.     Vīrietis, 26, palīgstrādnieks, guva smagu traumu nokrītot no automašīnas.

109.     Vīrietis, 59, traktora vadītājs, traumēja aci, kad, veicot traktora remontdarbus, ar āmuru sita ārā ass tapu, kuras stienītis noslīdēja no ass un trāpīja cietušajam acī.

110.     Vīrietis, 62, traktora vadītājs, mira darba vietā, kad, mežā veicot kritušo koku vākšanu, palika slikti.

111.     Sieviete, 71, skolotājs, guva smagu rokas traumu, kad paslīdēja un nokrita pie automašīnas.

112.     Vīrietis, 45, noliktavas strādnieks, guva smagu traumu, kad nokrita no pieslienamajām kāpnēm no ~1,5m augstuma.

113.     Sieviete, 58, ēkas uzraugs, guva smagu traumu, kad, ejot pa skolas teritoriju, kas bija piesnigusi, paslīdēja un nokrita.

114.     Vīrietis, 25, montētājs, guva smagu traumu, kad, veicot darbus ārzemēs, nokrita no pieslienamajām kāpnēm no ~5m augstuma.

115.     Vīrietis, 67, meistars, guva galvas, kakla, krūšu un iekšējo orgānu traumas, kad, veicot kokmateriālu kravas pieņemšanu un nokraušanu, no blakus krautuves cietušajam uzvēlās bērza apaļkoks, kā rezultātā cietušais guva atklātus lūzumus, smadzeņu satricinājumu un intrakraniālos ievainojumus.

116.     Vīrietis, 27, mantzinis, guva smagu traumu, kad iespieda kāju starp elektriskā palešu pacēlāja ratiņiem un stacionāri esošajām paletēm.

117.     Vīrietis, ēku celtnieks, lauza mugurkaulu, kad veidņu demontāžas laikā cietušajam uzkrita virsū veidnis.

118.     Vīrietis, būvstrādnieks, guva smagu traumu, kad, veicot darbus būvobjektā, nokrita no trepēm bez margām no ~3m augstuma.

119.     Sieviete, sargs, lauza gūžu , kad, verot vaļā vārtus, nokrita.

 

Valsts darba inspekcija 10.jūnijā uzsāka tematiskās pārbaudes lauksaimniecības nozares uzņēmumos, kruos tiks pārbaudīt darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošana.

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) informē, ka no 2014.gada 10.jūnija līdz 28. augustam visā valstī tiks veiktas tematiskās pārbaudes lauksaimniecības nozares uzņēmumos par darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu.

 

Lauksaimniecība kā viena no senākajām un stabilākajām ekonomikas nozarēm ir viena no valsts ekonomikas ilgtermiņa balstiem. Tāpēc svarīgi, lai nozarē strādājošajiem būtu veselībai un dzīvībai nekaitīgi darba apstākļi. Būtiski, lai lauksaimniecības nozarē strādātu apmācīti  un zinoši nodarbinātie, kas spētu vairot darba ražīgumu, dodot ieguldījumu uzņēmuma un arī visas valsts attīstībā.

Pēc Darba inspekcijas informācijas pērn 3 reizes ir pieaudzis letālo nelaimes gadījumu skaits un par 66% pieaudzis smago nelaimes gadījumu skaits. 2012.gadā lauksaimniecības nozarē reģistrēti 38 nelaimes gadījumi, t.sk. 1 darbinieks gāja bojā, bet 6 guva smagas traumas. 2013.gadā lauksaimniecības nozarē reģistrēti 39 nelaimes gadījumi, t.sk. 3 darbinieki gāja bojā, bet 10 guva smagas traumas. Kā biežākais nelaimes gadījumu cēlonis jāmin nepietiekoša uzmanība, neapmierinoša darbinieku instruēšana un apmācība, darba drošības noteikumu vai instrukciju neievērošana, neatbilstoša darba aprīkojuma lietošana, kā arī elektrodrošības noteikumu neievērošana, tā gūstot elektrotraumas. Tāpēc apmeklējot uzņēmumus, inspektori pārbaudīs, vai darba vide ir droša, ir veikts darba vides risku novērtējums un veikta darbinieku apmācība, kā tiek ievērotas darba aizsardzības prasības darba vietās, strādājot ar darba aprīkojumu, u.c. būtiskas darba aizsardzības prasības.

Uzsākoties aktīvākai lauksaimniecības darbu sezonai, Darba inspekcija aicina darba devējus pārliecināties, vai Jūsu uzņēmumā  nodarbinātajiem šogad ir veikta ikgadējā apmācība, viņi ir informēti par pastāvošajiem riska faktoriem darba vietās, strādā ar pārbaudītu un drošu aprīkojumu un ir nosūtīti veikt obligātās veselības pārbaudes. Darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošana savā uzņēmumā ir katra darba devēja pienākums.

Informējam, ka Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta mājas lapā www.osha.lv ir pieejami dažāda veida informatīvie materiāli par darba aizsardzības jautājumiem .

 

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-