Otrdiena, 2020. gada 24. novembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Atbalsts uzņēmējiem

Saņem Valsts darba inspekcijas ESF projekta bezmaksas atbalstu „Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācībām”

 

Saņem Valsts darba inspekcijas ESF projekta bezmaksas atbalstu „Konsultācijas darba devējiem”.

 

Šis atbalsts paredz dokumentu izstrādi, tai skaitā konsultēšanu un rekomendāciju sniegšanu par:
Darba vides riska novērtējums;
Darba aizsardzības pasākuma plāna izstrāde;
Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana.
Šis atbalsts tiek piešķirts, ja uzņēmumā atbilstoši MK noteikumu Nr. 660 prasībām nav veikts darba vides riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns.

 

1

 

Vairāk par atbalstu skaties: http://www.vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/atbalsts-darba-devejiem/

Saņem Valsts darba inspekcijas ESF projekta bezmaksas atbalstu darba aizsardzības prasību ieviešanai uzņēmumā.

 

Šobrīd tiek aicināti mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi (uzņēmumi ar nodarbināto skaitu līdz 50) pieteikties ESF projekta atbalstam, lai praktiski (procesuāli un organizatoriski) uzņēmumā ieviestu darba aizsardzības prasības. Uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 50 līdz 249 pieteikšanās tiks uzsākta vēlāk, par ko tiks paziņots VDI mājaslapā.
ESF projekta atbalsts tiks sniegts uzņēmumiem, kuri atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE veic kādu no Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumu Nr.99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1.pielikumā minētajiem komercdarbības veidiem.

 

1     1

 

Vairāk par atbalstu skaties: http://www.vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/atbalsts-darba-devejiem/

Visplašākā informācija un materiāli par darba aizsardzības jautājumiem ir apkopoti mājas lapā www.stradavesels.lv

 

Darba vides risku novērtēšanai izmanto interaktīvo rīku OiRA, kas pieejams dažādām nozarēm.

 

OiRA (Online Interactive Risk Assessment) radīts, lai atvieglotu normatīvo aktu prasību izpildi, un ir interneta vietnē bāzēts interaktīvs rīks, kas ir īpaši piemērots mazajiem uzņēmumiem. Šobrīd latviešu valodā ir izstrādāti divpadsmit rīki – darbam birojā, izglītības iestādēm, veikaliem, lauksaimniecības uzņēmumiem, uzkopšanas darbiem, sabiedriskajā ēdināšanai, viesnīcām un viesu mājām, skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem, kas veic automobiļu apkopes un remontu, būvdarbu veicējiem, kas strādā telpās, autotransportam, ārstu praksēm.

 

1

 

Plašāk par OiRA skaties: http://www.vdi.gov.lv/lv/oira/

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-